Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác làm việc là văn bạn dạng được cá nhân sử dụng để kiến nghị cơ quan, doanh nghiệp… xác thực thời gian thao tác làm việc thực tế tại cơ quan, doanh nghiệp đó. Dưới đây, giải pháp Duy Hưng xin cung ứng biểu chủng loại để Quý độc giả tham khảo: CỘNG HOÀ…


Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác làm việc là văn bạn dạng được cá thể sử dụng để ý kiến đề xuất cơ quan, doanh nghiệp… chứng thực thời gian thao tác thực tế tại cơ quan, công ty đó. Dưới đây, phương pháp Duy Hưng xin cung ứng biểu chủng loại để Quý bạn đọc tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Kính gởi : ………………………………….……………………………………………………………….……………….

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin xác nhận thời gian công tác

Tôi thương hiệu là: ………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trình độ chăm môn: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đã công tác tại: ………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lĩnh vực công tác: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian công tác: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nhận xét trong quá trình công tác: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi làm đối chọi này xin chứng thực để…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN

…..…………………..…………………………………………………………..

Xem thêm: Bạn Sẽ Liên Hệ Với Khách Hàng Để Tiếp Thị Sản Phẩm/Dịch Vụ Của Ngân Hàng Qua Những Kênh Nào?

…..…………………..…………………………………………………………..

…..…………………..…………………………………………………………..

………….……,ngày…….…tháng .……..năm………….

người làm đơn

*

Trên đó là nội dung mẫu giấy xác thực thời gian công tác làm việc mới nhất. Để cài mẫu đơn, vui lòng bấm tại đây.