Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị cơ quan, doanh nghiệp… xác nhận thời gian làm việc thực tế tại cơ quan, doanh nghiệp đó. Dưới đây, Luật Duy Hưng xin cung cấp biểu mẫu để Quý bạn đọc tham khảo: CỘNG HOÀ…


Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị cơ quan, doanh nghiệp… xác nhận thời gian làm việc thực tế tại cơ quan, doanh nghiệp đó. Dưới đây, Luật Duy Hưng xin cung cấp biểu mẫu để Quý bạn đọc tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Kính gửi : ………………………………….……………………………………………………………….……………….

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin xác nhận thời gian công tác

Tôi tên là: ………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đã công tác tại: ………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lĩnh vực công tác: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian công tác: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nhận xét trong quá trình công tác: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này xin xác nhận để…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN

…..…………………..…………………………………………………………..

Xem thêm: Bạn Sẽ Liên Hệ Với Khách Hàng Để Tiếp Thị Sản Phẩm/Dịch Vụ Của Ngân Hàng Qua Những Kênh Nào?

…..…………………..…………………………………………………………..

…..…………………..…………………………………………………………..

………….……,ngày…….…tháng .……..năm………….

Người làm đơn

*

Trên đây là nội dung mẫu giấy xác nhận thời gian công tác mới nhất. Để tải mẫu đơn, vui lòng bấm tại đây.