Hợp đồng đúng theo tác có thể được lập để hợp tác ký kết kinh doanh, chi tiêu hay hợp tác ký kết làm việc, xây đắp tùy vào nhu yếu của các bên. chotsale.com.vn reviews mẫu vừa lòng đồng vừa lòng tác chuẩn và phổ cập nhất hiện nay.

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh cá nhân*
Độc lập - tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC gớm DOANH

Số: …/HĐHTKD

Căn cứ Bộ mức sử dụng Dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật dịch vụ thương mại năm 2005;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhị bên;

Dựa trên niềm tin trung thực cùng thiện chí phù hợp tác của những Bên;

Hôm nay, ngày…. Tháng ….. Năm, cửa hàng chúng tôi gồm:

Bên A: …………………

Đại diện:Ông …………………….. Chức vụ: ………………….

Điện thoại: ………………………………..

Bên B:

Đại diện:Ông …………………….. Chức vụ: ………………….

Điện thoại: ………………………………..

Cùng thỏa thuận ký phù hợp đồng hòa hợp tác sale với những quy định sau đây:

Điều 1. Kim chỉ nam và phạm vi bắt tay hợp tác kinh doanh

1.1 mục tiêu hợp tác ghê doanh

Bên A và bên B tốt nhất trí cùng nhau hợp tác và ký kết kinh doanh, điều hành quản lý và share lợi nhuận gồm được từ các việc hợp tác gớm doanh

1.2 Phạm vi hợp tác và ký kết kinh doanh

Hai bên cùng nhau bắt tay hợp tác kinh doanh, điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh để cùng phát sinh lợi nhuận

1.2.1 Phạm vi hợp tác ký kết của mặt A

Bên A chịu đựng trách nhiệm thống trị chung phương diện bằng marketing và định hướng phát triển tởm doanh

1.2.2 Phạm vi bắt tay hợp tác của bên B

Bên B chịu trách nhiêm điều hành tổng thể quá trình marketing của những sản phẩm, dịch vụ thương mại như:

- kiếm tìm kiếm, hội đàm ký kết, thanh toán hợp đồng với các nhà cung cấp nguyên liệu;

- tuyển dụng, đào tạo, thống trị nhân sự giao hàng cho chuyển động kinh doanh trong phạm vi hòa hợp tác;

- Đầu tứ xúc tiến phạt triển hoạt động thương mại trong phạm vi vừa lòng tác…;

Điều 2. Thời hạn của thích hợp đồng

2.1 Thời hạn của phù hợp đồng: là … (…năm) ban đầu từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …;

2.2 Gia hạn hòa hợp đồng: hết thời hạn trên nhị bên hoàn toàn có thể thỏa thuận gia hạn thêm thời hạn của hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác ký kết hợp đồng mới tùy vào điều kiện sale của nhị bên;

Điều 3. Góp vốn và phân chia hiệu quả kinh doanh

3.1 Góp vốn

Bên A góp vốn bằng: ……….. Tương đương với số chi phí là ………………….

Bên B góp vốn bằng: bên A góp vốn bằng: ……….. Tương tự với số chi phí là ………………….

3.2 Phân chia hiệu quả kinh doanh

3.2.1 tỷ lệ phân chia: lợi tức đầu tư từ chuyển động kinh doanh được phân tách như sau bên A thừa hưởng …. %, bên B thừa hưởng ….. % trên lợi nhuận sau khoản thời gian đã ngừng các nghĩa vụ với bên nước;

3.2.3 ngôi trường hợp hoạt động kinh doanh tạo ra lỗ: phía 2 bên phải với mọi người trong nhà giải thỏa thuận hợp tác giải quyết, trường đúng theo không thỏa thuận được sẽ triển khai theo việc góp sức như cơ chế tải Khoản 3.1 Điều 3 của quy định này nhằm bù đắp túi tiền và tiếp tục vận động kinh daonh

Điều 4: những nguyên tắc tài chính4.1 2 bên phải tuân hành các phép tắc tài bao gồm kế toán theo cơ chế của lao lý về kế toán của nước cùng hoà xóm hội chủ nghĩa Việt Nam;

4.2 phần lớn khoản thu đưa ra cho vận động kinh doanh đều bắt buộc được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, xác thực.

Điều 5.Banđiều hành hoạt động kinh doanh

5.1 thành viên ban điều hành: phía 2 bên sẽ ra đời một Ban điều hành vận động kinh doanh tất cả …. Người trong đó Bên A sẽ …. , mặt B đang cử …. Cụ thể ban điều hành và quản lý gồm hồ hết người có tên sau:

- Đại diện của bên A là:Ông …….. –

-Đại diện của bên B là: Ông …………

-Ông: …………………….

5.2 vẻ ngoài biểu quyết của ban điều hành:

Khi rất cần được đưa ra các quyết định tương quan đến nội dung hợp tác được phương tiện tại phù hợp đồng này. Mọi ra quyết định của Ban điều hành sẽ được trải qua khi có ít nhất hai thành viên đồng ý;

Việc Biểu quyết đề nghị được lập thành Biên bản chữ ký xác nhận của những Thành viên vào Ban điều hành;

5.3 Trụ sở ban điều hành đặt tại:…………………………………………………

Điều 6.Quyền và nhiệm vụ của bên A

6.1 Quyền của bên A

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Được hưởng…..% roi sau thuế từ hoạt động kinh doanh;

6.2 nghĩa vụ của bên A

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên B

7.1 Quyền của mặt B

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Được phân chia …% lợi dấn sau thuế

7.2 nghĩa vụ của bên B

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 8. Điều khoản chung

8.1 đúng theo đồng này được gọi và chịu sự điều chỉnh của quy định nước cùng hoà làng hội chủ nghĩa Việt Nam;

8.2 nhị bên cam đoan thực hiện tất cả những luật pháp đã cam kết trong vừa lòng đồng. Mặt nào phạm luật hợp đồng khiến thiệt hại cho bên kia (trừ vào trường vừa lòng bất khả kháng) thì yêu cầu bồi thường tổng thể thiệt hại xẩy ra và chịu phạt phạm luật hợp đồng bằng 8% phần cực hiếm hợp đồng bị vi phạm;

8.3 Trong quy trình thực hiện hòa hợp đồng nếu mặt nào có khó khăn trở trinh nữ thì đề xuất báo cho mặt kia trong vòng 1 (một) tháng kể từ ngày có trở ngại trở ngại.

8.5 phần đa sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bạn dạng và tất cả chữ cam kết của nhì bên. Những phụ lục là phần không tách rời của đúng theo đồng;

8.6 đầy đủ tranh chấp tạo ra trong quy trình thực hiện hợp đồng được giải quyết và xử lý trước hết qua thương lượng, hoà giải, ví như hoà giải ko thành bài toán tranh chấp đang được xử lý tại Toà án có thẩm quyền.

Điều 9.Hiệu lực phù hợp đồng

9.1 phù hợp đồng xong xuôi khi hết thời hạn hợp đồng theo pháp luật tại Điều 2 phù hợp đồng này hoặc các trường vừa lòng khác theo nguyên tắc của pháp luật. Khi kết thúc Hợp đồng, hai bên sẽ có tác dụng biên phiên bản thanh lý hòa hợp đồng.

9.2 đúng theo đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 (một) bản có quý hiếm pháp lý như nhau và gồm hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại diện bên A

Đại diện bên B


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC LÀM VIỆC

Số: ………

Căn cứ …

Căn cứ nhu yếu và kỹ năng thực tế của các phía bên trong hợp đồng;

Hôm nay, ngày … mon … năm 2018, trên ... Công ty chúng tôi gồm có:

Bên A: ………………………

Địa chỉ trụ sở: …

Mã số doanh nghiệp: …

Người thay mặt đại diện theo điều khoản là ông/ bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

(Trường hợp các bên là cá thể thì được ghi như sau):

Họ với tên: … (sau đây hotline tắt là mặt …)

Năm sinh: …/ …/ …

Chứng minh nhân dân sinh …, ngày cấp cho …/ …/ …, địa điểm cấp: …

Nơi đk hộ khẩu thường xuyên trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Điện thoại: …

Bên B:……………..

Địa chỉ trụ sở: …

Mã số doanh nghiệp: …

Người đại diện thay mặt theo pháp luật là ông/ bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

Cùng thỏa thuận và đồng ý ký phối kết hợp đồng hợp tác thao tác với các lao lý như sau:

Điều 1. Mục đích hợp tác

Bên A và mặt B đồng ý cùng nhau bắt tay hợp tác …

Điều 2. Thời hạn hòa hợp tác

Thời hạn hợp tác và ký kết tại Điều 1 phù hợp đồng này là … tháng, kể từ ngày …/ …/ … mang đến ngày … / … / …

Điều 3. Quá trình hợp tác

…………………………..… ……………………….. …………………………..……………………………..…

Điều 4. Phương thức phân loại hoa lợi, lợi tức

1. Lợi nhuận từ thích hợp đồng hợp tác và ký kết chỉ được cho những thành viên khi sale có lãi, chấm dứt nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài thiết yếu khác theo cơ chế của quy định và đảm bảo an toàn thanh toán đủ những khoản nợ cùng nghĩa vụ gia tài đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận.

Lợi nhuận được chia cho thành viên: tương xứng với sức lực lao động đóng góp; bên A được hưởng … %, bên B thừa kế … % trên tổng số roi được chia.

Thời điểm phân chia lợi nhuận vào ngày ở đầu cuối của năm tài chính. Năm tài bao gồm được tính bước đầu kể từ thời điểm ngày …/ … / …, xong vào ngày …/ …/ …

2. Cơ chế chịu lỗ: ……………………….

Điều 5. Quyền, nhiệm vụ của thành viên hòa hợp tác

- Được tận hưởng hoa lợi, chiến phẩm thu được từ chuyển động hợp tác.

- gia nhập quyết định những vấn đề tương quan đến thực hiện hợp đồng hòa hợp tác, giám sát vận động hợp tác.

- bồi hoàn thiệt hại cho các thành viên hợp tác ký kết khác vày lỗi của mình gây ra.

- các thành viên thích hợp tác phụ trách dân sự phổ biến bằng gia tài chung; nếu gia tài chung cảm thấy không được để thực hiện nghĩa vụ tầm thường thì thành viên hợp tác và ký kết phải phụ trách bằng tài sản riêng theo phần tương ứng với phần đóng góp của mình.

- việc định đoạt tài sản là quyền áp dụng đất, nhà, xưởng sản xuất, tứ liệu phân phối khác buộc phải có thỏa thuận hợp tác bằng văn bản của tất cả các thành viên.

- không được phân chia gia sản chung trước khi ngừng hợp đồng vừa lòng tác.

- các quyền, nhiệm vụ khác theo mức sử dụng của luật pháp (nếu có).

(Các thành viên thoả thuận việc triển khai các quyền, nhiệm vụ khác cùng ghi cụ thể vào trong hợp đồng này).

Điều 6. Điều kiện tham gia với rút khởi phù hợp đồng phù hợp tác

1. Điều kiện tham gia: Cá nhân, pháp nhân hy vọng trở thành thành viên new của thích hợp đồng phải được sự gật đầu ít duy nhất của toàn bộ thành viên phù hợp tác.

2. Thành viên bao gồm quyền rút khỏi phù hợp đồng hợp tác ký kết trong trường đúng theo sau đây:

- Theo thoả thuận của những thành viên bắt tay hợp tác (Các thành viên hợp tác và ký kết thoả thuận ví dụ các đk rút khỏi thích hợp đồng hợp tác và ghi vào trong vừa lòng đồng hợp này).

- có lý do đường đường chính chính và được sự chấp nhận của tất cả thành viên thích hợp tác.

3. Thành viên rút khỏi hợp đồng hợp tác có quyền yêu mong nhận lại gia sản đã đóng góp góp, được chia phần gia tài trong khối tài sản chung và nên thanh toán những nghĩa vụ theo thỏa thuận. Ngôi trường hợp câu hỏi phân chia tài sản bằng hiện thiết bị làm tác động đến hoạt động hợp tác thì gia sản được tính cực hiếm thành tiền để chia. Việc rút khỏi đúng theo đồng bắt tay hợp tác không làm xong quyền, nghĩa vụ của fan này được xác lập, triển khai trước thời điểm rút khỏi phù hợp đồng vừa lòng tác.

Điều 7. Nhiệm vụ do phạm luật hợp đồng

Bồi hay thiệt hại: bên vi phạm nghĩa vụ phải bồi hoàn thiệt sợ hãi theo chính sách của luật pháp cho mặt bị vi phạm luật (nếu có).

Điều 8. Phương thức giải quyết và xử lý tranh chấp

Trong quy trình thực hiện thích hợp đồng, nếu như có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì mặt A và mặt B thực hiện thỏa thuận với thống nhất xử lý kịp thời, hòa hợp tình với hợp lý. Trường hợp mặt A và mặt B không thỏa thuận hợp tác được thì một trong các bên có quyền khởi khiếu nại tại toàn án nhân dân tối cao có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Chi tiêu khác

Chi phí thực hiện các thủ tục liên quan mang lại hợp đồng hợp tác và ký kết tại cơ quan có thẩm quyền vì chưng …………….… chịu đựng trách nhiệm thực hiện thanh toán theo nguyên lý của pháp luật.

Lệ phí công chứng, xác nhận hợp đồng này bởi vì …………… chịu trách nhiệm thực hiện thanh toán theo như đúng quy định của pháp luật.

Điều 10. Cam kết của những bên

Các bên cam đoan:

- thông tin về nhân thân, thửa đất ghi trong hòa hợp đồng này là đúng sự thật;

- bài toán giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không xẩy ra lừa dối, không xẩy ra ép buộc;

- tiến hành đúng và khá đầy đủ các thỏa thuận ghi trong vừa lòng đồng này.

Điều 11. Điều kiện xong xuôi hợp tác

1. đúng theo đồng hòa hợp tác xong xuôi trong trường hòa hợp sau đây:

-

-

-

2. Khi dứt hợp đồng phù hợp tác, những khoản nợ phát sinh từ đúng theo đồng nên được thanh toán; nếu gia sản chung cảm thấy không được để trả nợ thì cần lấy gia sản riêng của các thành viên hợp tác để thanh toán. Ngôi trường hợp những khoản nợ đã làm được thanh toán hoàn thành mà gia tài chung vẫn còn đấy thì được chia cho các thành viên hợp tác theo phần trăm tương ứng cùng với phần góp sức của từng người.

Điều 12. Các thoả thuận khác

Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của bản thân và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.

Xem thêm: Cách Đánh Số Thứ Tự Trang Trong Word 2003 Từ Trang Thứ 2, Cách Đánh Số Trang Bỏ Trang Đầu Trong Word (2003

Bên A và mặt B đồng ý thực hiện theo như đúng các điều khoản trong đúng theo đồng này với không nêu thêm đk gì khác.

Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi phiên bản gồm … trang, có giá trị pháp lý tương đồng và được giao cho mặt A … bản, bên B … bản./.

BÊN B

(Chữ ký, bọn họ tên cùng đóng lốt (nếu có))

BÊN A

(Chữ ký, chúng ta tên với đóng vệt (nếu có))


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – trường đoản cú do- Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC THI CÔNG

Số: ……………..

Căn cứ Bộ pháp luật Dân sựnước cộng hoà thôn hội chủ nghĩa vn năm 2015

Căn cứ……….

Căn cứ vào tài năng và nhu yếu của nhì bên.

Dựa trên tinh thần trung thực với thiện chí hợp tác của những bên.

Hôm ni ngày … tháng ……. Năm 20……, tại trụ sở chính…………………..

Chúng tôi gồm có:

CÔNG TY ……………………………….

(Sau đây điện thoại tư vấn tắt là bên A)

Mã số thuế : ………………………

Đại diện : Ông

Chức vụ : ………………

CÔNG TY………………………………………………….

(Sau đây call tắt là bên B)

Mã số thuế : ………………………………………………………….

Đại diện : Ông……………………………………………………..

Chức vụ : Giám đốc

Cùng thoả thuận cam kết Hợp đồng phù hợp tác marketing này với các pháp luật và điều kiện sau đây:

Điều 1. Phương châm và phạm vi bắt tay hợp tác kinh doanh

Bên A và mặt B tuyệt nhất trí thuộc nhau bắt tay hợp tác trong các hoạt động thi công, xây dựng đối với hệ thống dự án công trình đường giao thông từ …………….

Điều 2.Thời hạn hợp đồng.

Theo quy trình thi công công việc của đề cương trọng trách được duyệt.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ và phân chia hiệu quả kinh doanh

3.1. Cắt cử trách nhiệm

Bên A sẽ cung ứng cho mặt B những hồ sơ về các vấn đề về pháp lý, cũng giống như những sơ đồ phiên bản vẽ so với phần mà mặt B nhận kiến thiết thuộc hệ thống công trình đường giao thông tại ……………………………

Bên B sẽ phụ trách phân phối nhân lực tiến hành tương đối đầy đủ các chuyển động thi công, xây dựng so với hệ thống dự án công trình đường giao thông vận tải tại …………..

3.2. Chi tiêu hoạt động

Chi chi phí cho chuyển động bao gồm:

Chi phí tổ chức tiến hành bên B lo

Chi giá thành hồ sơ, khảo sát, xây đắp bên A lo

Điều 4.Các cơ chế tài chính

Hai mặt phải tuân thủ các chính sách tài chính kế toán theo vẻ ngoài của luật pháp về kế toán tài chính của nước cùng hoà làng hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mọi khoản thu đưa ra cho vận động kinh doanh đều bắt buộc được biên chép rõ ràng, đầy đủ, xác thực.

Điều 5.Banđiều hành hoạt động

Hai mặt sẽ thành lập một Ban điều hành vận động thi công, xây dựng tất cả có đại diện thay mặt hai bên là chỉ huy và những chuyên viên phù hợp với từng quá trình chuyên môn. Trong số ấy Bên A sẽ cửông ………………., mặt B đã cử ông ……………………. đại diện khi cần được đưa ra các quyết định liên quan đến nội dung hợp tác ký kết được luật pháp tại hợp đồng này. Mọi quyết định của Ban quản lý và điều hành sẽ được trải qua khi có tối thiểu 02 thành viên đồng ý.

Trụ sở của ban quản lý điều hành đặt tại: ……………………

Điều 6.Quyền nghĩa vụ và cam kết của bên A

6.1 phụ trách về tính pháp lý, đúng đắn của làm hồ sơ tài liệu cung cấp

6.2 Đảm bảo phối hợp hỗ trợ bên B trong quá trình thực hiện.

Điều 7.Quyền, nghĩa vụ và cam kết của mặt B

7.1 Có trách nhiệm thực hiện, quản lý, điều hành toàn cục quá trình thi công, xây dựng. Đưa nhân công, máy móc thiết bị thuộc quyền sở hữu của chính bản thân mình vào sử dụng. Chịu trách nhiệm và bảo đảm kết quả công trình có chất lượng đáp ứng được yêu mong của dự án trong tương lai theo đúng quy định.

7.2 Triệt để vâng lệnh các luật của luật pháp về đảm bảo an toàn môi trường và những quy định khác của luật pháp trong quá trình thi công, xây dựng.

7.3 Hạch toán toàn bộ thu chi của quy trình thi công, thành lập theo đúng các quy định của quy định về tài bao gồm kế toán của Việt Nam.

7.5 Trực tiếp chịu trách nhiệm tuyển dụng, quản ngại lý, điều rượu cồn cán bộ, công nhân để thực hiện công việc. Lên chiến lược trả lương và các chính sách khác cho công nhân, cán bộ thao tác tại dự án.

Điều 8. Điều khoản chung

8.1. Hòa hợp đồng này được gọi và chịu sự điều chỉnh của lao lý nước cùng hoà buôn bản hội chủ nghĩa Việt Nam.

8.2. Nhì bên khẳng định thực hiện toàn bộ những luật pháp đã cam đoan trong hợp đồng. Mặt nào phạm luật hợp đồng gây thiệt sợ cho vị trí kia (trừ trong trường thích hợp bất khả kháng) thì nên bồi thường cục bộ thiệt sợ xảy ra.

Trong quy trình thực hiện thích hợp đồng nếu mặt nàocó khó khăn trở không tự tin thì bắt buộc báo cho bên đó trong thời gian sớm nhất tính từ lúc ngày có trở ngại trở ngại.

Mọi sửa đổi, bổ sung cập nhật hợp đồng này những phải được thiết kế bằng văn bạn dạng và có chữ ký của nhị bên. Các phụ lục là phần không bóc rời của phù hợp đồng.

8.4 phần đa tranh chấp tạo ra trong quy trình thực hiện vừa lòng đồng được giải quyết và xử lý trước hết qua yêu đương lượng, hoà giải, nếu như hoà giải không thành câu hỏi tranh chấp vẫn được giải quyết và xử lý tại Toà án gồm thẩm quyền.

Điều 9. Phương thức thanh toán và ứng chi phí

Bên B lâm thời ứng số tiền là ………………….đồng để tại vị cọc bảo đảm an toàn cho mặt A đều nội dung đã cam kết trong hợp đồng này.

Nếu mặt A đối chọi phương kết thúc hợp đồng thì số tiền trên sẽ được hoàn trả cho mặt B.

Nếu mặt B đối kháng phương ngừng hợp đồng thì số tiền trên sẽ được xử lý theo cách thức của luật pháp và thuộc về bên cạnh A.

Điều 10. Hiệu lực thực thi hiện hành Hợp đồng

10.1. Hợp đồng chấm dứt khi không còn thời hạn vừa lòng đồng theo chính sách tại Điều 2 đúng theo đồng này hoặc những trường hợp khác theo cơ chế của pháp luật.

Khi kết thúcHợp đồng, hai bên sẽ có tác dụng biên phiên bản thanh lý hòa hợp đồng. Công ty xưởng, lắp thêm móc, thiết bị,… sẽ tiến hành trả lại cho bên B.

10.2. Hòa hợp đồng này có 03 (ba) trang ko thể tách bóc rời nhau, được lập thành 02 (hai) bạn dạng bằng giờ đồng hồ Việt, mỗi bên giữ 01 (một) phiên bản có quý giá pháp lý giống hệt và bao gồm hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B


Trên đây là các mẫu mã Hợp đồng hợp tác ký kết phổ biến. Ví như còn vướng mắc về đúng theo đồng vừa lòng tác, bạn đọc contact 1900 6192 và để được hỗ trợ.