Hợp đồng nguyên tắc ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực trong đời sống hiện nay. Có thể kể đến các lĩnh vực như hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng cung ứng dịch vụ,…. trong đó hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng cũng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Để tìm hiểu thêm về mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán vật liệu xây dựng, quý bạn đọc vui lòng tham khảo bài viết dưới đây của ACC để tìm hiểu thêm thông tin về hợp đồng này nhé. 

*
*
*
*
Hợp đồng nguyên tắc mua bán vật liệu xây dựng 

3. Mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

(V/v mua bán vật liệu xây dựng)

Số: …………………………….

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng mua bán vật tư

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…

Đại diện các bên gồm:

BÊN A:

BÊN B:

Sau khi trao đổi và thoả thuận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng với các điều khoản sau

ĐIỀU I : HÀNG HOÁ, KHỐI LƯỢNG VÀ GIÁ CẢ.

– Khối lượng và chủng loại theo yêu cầu bên A.

– Giá cả hàng hoá theo bảng báo giá của bên B cho bên A tại mỗi thời điểm giao nhận hàng.

ĐIỀU II : PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

– Sau khi ký hợp đồng, bên A tạm ứng trước cho bên B . Bên B sẽ cung cấp vật tư cho bên A trong phạm vi tổng giá trị tạm ứng . Sau 15 ngày giao hàng, bên A và bên B làm bảng đối chiếu khối lượng giao nhận hàng 1 lần. Sau khi đã thống nhất khối lượng bên B cung cấp hoá đơn GTGT do Bộ Tài chính phát hành cho bên A. Bên A sẽ thanh toán cho bên B toàn bộ giá trị hàng hoá đã giao nhận bằng hình thức chuyển khoản. Bên B sẽ tiếp tục giao hàng đợt tiếp theo cho bên B sau khi bên A thanh toán hết công nợ.

– Nếu vì một lý do nào đó không đối chiếu công nợ được thì các biên nhận mổi đợt giao hàng có chữ ký hợp lệ vẫn được xem là chứng cứ để thanh toán tiền.

Xem thêm: Cách Comment Trên Youtube ? Cách Bình Luận Kèm Mốc Thời Gian Trên Youtube

ĐIÈU III : THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO NHẬN HÀNG.

– Khi bên A cần nhận hàng phải thông báo cho bên B biết trước 01 ngày trở lên.

– Phương thức giao nhận: hàng hoá được giao nhận tại vị trí của công trình bên A và bên A cử cán bộ đo đạt xác nhận khối lượng hàng cùng bên B.

– Địa điểm giao nhận:

ĐIỀU IV : ĐIỀU KHOẢN CHUNG.

– Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản ghi trong hợp đồng. Nếu bên nào không thực hiện đúng, thì bên đó hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất do bên đó gây ra.

– Hai bên không được tự ý thay đổi các điều khoản trong hợp đồng này. Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào thì phải có sự đồng ý của cả hai bên và sẽ được thực hiện bằng phụ lục hợp đồng.

– Trường hợp những tranh chấp không hoà giải được giữa hai bên thì sẽ giải quyết tại Toà án Kinh tế thành phố ……, quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng để hai bên thực hiện. Mọi phí tổn phát sinh trong quá trình tranh chấp sẽ do bên thua chịu trách nhiệm thanh toán.

– Hợp đồng được lập làm 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản. Hợp đồng có giá trị trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B