Việc lập nhật ký thi công giúp nhà thầu ghi chép toàn bộ các nội dung và quá trình thi công theo quy định. Trong bài viết này, chotsale.com.vn tổng hợp các mẫu và toàn bộ thông tin về mẫu nhật ký thi công mới nhất theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Bạn đang xem: Mẫu nhật ký thi công theo nghị định 15


Khái niệm mẫu nhật ký thi công

Mẫu nhật ký thi công được hiểu là mẫu nhật ký sử dụng để ghi chép lại toàn bộ nội dung, quá trình thi công xây dựng công trình do người theo dõi giám sát thiết lập & quản lý.

*

Nhật ký thi công đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát hiệu quả công trình

Là tài liệu nội bộ – phương tiện trao đổi xuyên suốt giai đoạn chuẩn bị, khởi công đến khi bàn giao công trình giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công & nhà thầu thiết kế công trình xây dựng.

Là công cụ theo dõi, đảm bảo việc triển khai công trình đúng thiết kế, đúng tiến độ, an toàn vệ sinh môi trường & an toàn lao động.

Cập nhật mới nhất các quy định về mẫu nhật ký thi công

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP mới nhất được ban hành thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP trước đây quy định rõ:

Sổ nhật ký thi công BẮT BUỘC đóng thành tập, có đánh số trang và đóng dấu giáp lai trước khi đưa vào ghi chép hàng ngày.Cán bộ Kỹ thuật thi công & Cán bộ Giám sát của nhà thầu phải ký tên sau khi ghi chép hàng ngày.Trang bìa nhật ký phải cung cấp đầy đủ các thông tin như sau:Nhật ký thi côngTập nhật ký số: …Tên Dự ánTên công trình (hạng mục)Tên gói thầuĐịa điểm xây dựngTên chủ Đầu tưTên nhà thầu Tư vấn giám sát (nếu có)Tên nhà thầu Tư vấn thiết kếTên nhà thầu Thi côngTên cán bộ Giám sát thi côngTên cán bộ Giám sát tác giảTên cán bộ Thi công trực tiếp (là người ghi sổ nhật ký)Thời gian ghi: Từ ngày… đến ngày…

Những thông tin cơ bản cần có trong mẫu nhật ký thi công

Nhật ký thi công xây dựng theo nguyên tắc được chủ thầu thiết lập chuyên biệt cho từng gói thầu hoặc toàn bộ công trình xây dựng.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Dấu Hiệu Ổ Cứng Bị Hư Ổ Cứng Và Cách Kiểm Tra, Ổ Cứng Laptop Bị Hư, Lỗi Hỏng

Hình thức & nội dung mẫu sẽ được điều chỉnh dựa trên sự thỏa thuận giữa chủ đầu tư & chủ thầu. Tuy nhiên, phải đảm bảo cung cấp đầy đủ những thông tin cơ bản theo mẫu dưới đây.

*
*

Trang bìa nhật ký thi công - Trang thông tin chung

*
*

Danh sách cán bộ tham gia thi công -Trang thông tin chi tiết nhật ký

Cách viết nhật ký thi công công trình

1. Phần thuyết minh nhật ký

Tất cả các hạng mục thi công đều phải có sổ nhật ký thi công công trình. Cơ quan cấp sổ là nhà thầu thi công, sổ nhật ký công trình phải được đánh số trang và đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công xây dựng.Người phụ trách thi công công trình, đội trưởng hay cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công là người có trách nhiệm chính ghi chép và bảo quản sổ từ khi khởi công đến khi bàn giao công trình. Có trách nhiệm trình sổ cho cán bộ kiểm tra các cấp khi được yêu cầu. Trường hợp thay đổi người phụ trách thì người cũ phải bàn giao cho người mới và phải ghi rõ vào mẫu nhật ký công trình thời điểm bàn giao.Trong quá trình thi công, các cán bộ kiểm tra chất lượng bên B, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế và Chủ đầu tư có quyền yêu cầu xem và ghi nhận xét vào sổ để đơn vị thi công có biện pháp khắc phục, hoàn thiện đạt yêu cầu chất lượng.Khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng, hội đồng nghiệm thu sẽ dùng sổ để kiểm tra công trình, sau đó sổ được xếp vào hồ sơ hoàn công.

2. Các số liệu cơ bản

Cần phải ghi đầy đủ, ngắn gọn các số liệu cơ bản, bản kê khai nội dung các khối lượng chủ yếu trong thiết kế và thực tế thi công bao gồm thiết bị thi công đưa đến công trình để thi công.Danh sách cán bộ chỉ huy, cán bộ kỹ thuật có trong biên chế của công trường, ghi cả cán bộ kiểm tra chất lượng bên B và Tư vấn giám sát của bên A. Lưu ý ghi rõ biến động đến đi như quy định.

3. Văn bản

Mẫu nhật ký cần phải liệt kê tất cả các văn bản có liên đến công trình bao gồm:

Các bản vẽ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế thi công, tổ chức thi công do cơ quan thiết kế hay đơn vị thi công lập.Các bản dự toán bao gồm dự toán thiết kế, dự toán thi công, dự toán điều chỉnh (nếu có).Các tài liệu sửa đổi thiết kế, các văn bản hướng dẫn kỹ thuật.Các ý kiến giải quyết thi công của cán bộ có thẩm quyền quyết định.Các biên bản và tài liệu kỹ thuật khác có liên quan (Biên bản, chứng từ, phiếu thí nghiệm, phiếu xuất xưởng…).

4. Các lưu ý quan trọng

Nhật ký thi công là cơ sở để đối chiếu & đánh giá mức độ hoàn thành công trình nên luôn phải đảm bảo tính minh bạch, chính xác. Trong quá trình thiết lập, bạn cần đặc biệt lưu ý:

Nhật ký cần được ghi rõ ràng, không tẩy xóa, trong trường hợp còn trống thì phải gạch chéo rồi mới ký, ghi rõ họ tên.Trong trường hợp viết sai gạch chéo bỏ, ghi chép lại cho đúng rồi thực hiện như bước trên (nghiêm cấm việc tẩy xóa rồi thực hiện ghi chồng nên);Các ngày nghiệm thu phải ghi rõ trong nhật ký, đặc biệt là các công việc chính (Đúc móng, dựng cột, kéo dải dây, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu kết thúc giai đoạn kỹ thuật để chuyển bước thi công, nghiệm thu bước 1, bước 2, nghiệm…)Khi kết thúc Công trình, hạng mục công trình đưa vào sử dụng ghi rõ ngày tháng bàn giao, ghi rõ nhật ký có tổng số trang, số trang gạch bỏ (nếu có)

Tải về mẫu nhật ký thi công

chotsale.com.vn đã tổng hợp lại các tài liệu mẫu dưới dạng File Excel & File Word. Bạn có thể tải về miễn phí phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp mình.