Pháp luật quy định về quyết định điều động cán bộ như thế nào? Trong quyết định điều động cán bộ bao gồm những nội dung cơ bản ra sao? Luật Minh Gia tư vấn trường hợp này như sau:

1. Luật sư tư vấn Luật Cán bộ, công chức

Trong quá trình quản lý cán bộ, cơ quan có thẩm quyền có thể điều động cán bộ từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác. Nhưng thực tế hiện nay pháp luật không có quy định cụ thể về mẫu quyết định điều động cán bộ. Điều này khiến cho các đơn vị quản lý cán bộ còn lúng túng khi soạn thảo và ban hành quyết định.

Bạn đang xem: Mẫu quyết định điều chuyển cán bộ

Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, Công ty Luật Minh Gia đưa ra biểu mẫu quyết định điều động cán bộ với nội dung cơ bản bao gồm các thông tin về đơn vị điều động, người được điều động, quyền và nghĩa vụ của người được điều động, mức lương, phụ cấp lương và các nội dung khác liên quan. Tuy nhiên, mẫu quyết định chỉ mang tính chất tham khảo nên trong quá trình ban hành quyết định, đơn vị quản lý cán bộ cần phải căn cứ vào trường hợp cụ thể của đơn vị để soạn thảo. Nếu có vướng mắc liên quan đến vấn đề này, bạn có thể liên hệ Luật Minh Gia để chúng tôi hỗ trợ.

Để được hỗ trợ liên quan đến vấn đề soạn thảo quyết định điều động cán bộ, bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi:1900.6169để đượctư vấn.

2. Mẫu quyết định điều động cán bộ

*

Mẫu quyết định điều động cán bộ

---------------------------------------------------------------------------------

ĐƠN VỊ ........

----------------

Số: ......./DDCB-......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

QUYẾT ĐỊNH (Mẫu)

Về việc điều động cán bộ

(Thủ trưởng (đơn vị)

- Căn cứ vào quyết định số...... /KH,ngày....... tháng........ năm............. của...... về việc (thành lập mới, tách ra ,nhập vào........ ) tại ........ ;

- Xét nhu cầu công tác cán bộ;

- Theo đề nghị của ông...................... chức vụ................ và của ông Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

Xem thêm: 0869 Là Mạng Gì? Tại Sao Đầu Số 0869 Của Mạng Nào ? Tại Sao Đầu Số 0869 Được Nhiều Người Thích

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều động các cán bộ – nhân viên (hoặc Ông Bà) có tên sau đây:

1. Ông.............................. chức vụ......................... công tác tại................................

2. Bà................................. chức vụ......................... công tác tại................................

Đến nhận công tác tại cơ quan (đơn vị) .......................... địa phương.................... kể từ ngày tháng năm..........................

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp khác của các cán bộ, nhân viên nói ở Điều 1 sẽ do cơ quan, đơn vị mới trả theo giấy thôi trả lương của cơ quan (đơn vị) cũ kể từ ngày đến nhận công tác.

Điều 3.Thủ trưởng cơ quan đơn vị..................... cũ, mới, các ông trưởng phòng hành chánh, Tổ chức cán bộ và các cán bộ nhân viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.