Mẫu thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa

Thanh lý hợp đồng là một thủ tục theo quy định của pháp luật nhằm chấm dứt một số quyền, nghĩa vụ; công việc… do các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng nói chung và hợp đồng mua bán hàng hóa nói riêng. Trên cơ sở ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán thì việc ký kết biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa cũng nên được thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho các bên trong hợp đồng. Chúng tôi – Đội ngũ Luật sư tư vấn qua Tổng đài 1900.6512 xin gửi đến bạn mẫu thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa như sau:

*
Hướng dẫn soạn thảo mẫu thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa

Một mẫu thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa bao gồm những nội dung cơ bản như sau:

- Quốc hiệu, tiêu ngữ và tiêu đề của văn bản;

- Ngày, tháng, năm lập mẫu biên bản thanh lý hợp đồng;

- Các bên trong mẫu thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa;

- Các điều khoản ký kết;

Chúng tôi – Luật sư DFC xin gửi đến bạn đọc và Quý Khách hàng mẫu thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất hiện nay như sau:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày … tháng … năm ….

You watching: Mẫu thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: .../TLHĐ/HĐMBHH

Căn cứ vào Hợp đồng ............. số: ................../………….. ký ngày ..../...../........ giữa Công ty ............ và Công ty ...........

Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm ........ Tại …………………………, Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY ...................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………

Đại diện bởi ông : ………………………………………………………………

Chức danh : ………………………………………………………

MST : ……………………………………………

BÊN B: CÔNG TY ................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………

Đại diện bởi ông : . ………………………………………………….

Chức danh : ………………………………………………………….

See more: Là Gì? Nghĩa Của Từ Article Là Gì ? Nghĩa Của Từ Article Trong Tiếng Việt

MST : ………………………………………………………

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng .................... số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........ với nội dung sau:

Điều 01: Nội dung ký kết 

Bên B đã tiến hành ............... cho Bên A theo hợp đồng ...........số: ....../......../......ký ngày ..../...../.......

Điều 02: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

+ Giá trị hợp đồng trước thuế: …….…………………………………………

+ Thuế VAT: ………………………………………………………………

+ Giá trị hợp đồng sau thuế: ………………………………………………

Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên .....................................

Điều 03. Cam kết chung giữa hai bên

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng ............. số: ....../......../...... ký ngày ..../...../........ giữa Công ty ............ và Công ty ...........

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

See more: Gia Trưởng Là Gì - 4 Dấu Hiệu Nhận Biết Rõ Nét

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám đốc Giám đốc

 


Trên đây là nội dung tư vấn của Tổng đài 1900.6512 về nội dung mẫu thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan, vui lòng liên hệ qua Tổng đài để nhận được nội dung tư vấn chính xác và đầy đủ nhất. Trân trọng.