Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn

Nếu bạn đang cần tìm mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, hãy cùng theo dõi qua bài viết dưới đây để tìm hiểu về biểu mẫu này ngay nhé!


Trong trường hợp hợp đồng thuê nhà đã hết hạn hoặc do một số nguyên nhân khác nhau mà cả hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê nhà thì một mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà sẽ rất cần thiết lúc này.

You watching: Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn

Nếu bạn đang cần tìm mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà hãy cùng theo dõi qua bài viết dưới đây.

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà là biên bản thỏa thuận nhằm chấm dứt và giải phóng các quyền, nghĩa vụ của các bên phát sinh từ hợp đồng được giao kết.

Sau khi hai bên đã xác định, giải quyết xong các quyền và nghĩa vụ có trong hợp đồng và ký kết vào biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà thì tức là việc thuê nhà sẽ được chấm dứt. Về mặt pháp lý khi hai bên gồm bên người thuê và bên người cho thuê sẽ không còn bất kỳ liên quan, ràng buộc nào với nhau nữa.

Nếu không tiến hành ký kết biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà hai bên sẽ không có bất kỳ một căn cứ nào cho việc xác định rằng hợp đồng thuê nhà trước đó đã kết thúc. Điều này sẽ gây ra khó khăn khi xảy ra rủi ro, tranh chấp.

Lập biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà khi nào?

Việc lập biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà sẽ được tiến hành khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Chủ thể cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước thực hiện không đúng thẩm quyền quyết định như vượt cấp quyết định hoặc đối tượng được thuê nhà không đúng quy định pháp luật, nhất là với dạng nhà ở xã hội.

+ Đã hết thời hạn thuê nhà của hợp đồng mà một trong hai bên thuê và bên cho thuê không muốn ký tiếp hợp đồng gia thời gian thuê nhà. Hoặc thời gian thuê vẫn còn nhưng bên thuê nhà vì vài lý do không muốn tiếp tục việc thuê, hoặc bên cho thuê không muốn tiếp tục cho thuê nữa.

+ Trong thời gian thuê nhà bị xảy ra sự cố, nhà ở bị hư hỏng nặng không thể khắc phục để sử dụng tiếp; hoặc ngôi nhà nằm trong khu vực quy hoạch giải tỏa đất, có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc ngôi nhà đang cho thuê đó bị nhà nước trưng dụng, trưng mua trong những trường hợp pháp luật quy định.

*

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà hết thời hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày …… tháng…..năm…..

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự 2015, Luật Nhà ở 2014

Hợp đồng thuê nhà số……..ký vào ngày … tháng…..năm…….

Chúng tôi gồm các bên dưới đây tiến hành việc thanh lý hợp đồng thuê nhà số….

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:…

Ngày tháng năm sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số……….., do……….. ……… cấp ngày……..

Địa chỉ thường trú: ……

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)

Ông Bà …

Ngày tháng năm sinh

CMNDCCCD/Hộ chiếu số:……, do……………….. cấp ngày……………….

Địa chỉ thường trú: …….

Hợp đồng cho thuê nhà giữa Bên A và Bên B kí vào ngày………. về việc cho thuê căn nhà tại………………………..đã hết thời hạn cho thuê.

Nay chúng tôi thỏa thuận và cùng nhau thống nhất những điều sau đây trong biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê nhà:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt hợp đồng thuê nhà kể từ ngày… tháng ….năm…..

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4.

See more: Poster Đẹp: Phần Mềm Thiết Kế Poster Quảng Cáo, 8 Phần Mềm Thiết Kế Poster Online

Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số…………… chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà số …………….không còn giá trị nữa. Hợp đồng được lập thành……..bản, mỗi bản……trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số…………….. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số……. …….. ngày ……… tháng……..năm……

BÊN CHO THUÊ NHÀBÊN THUÊ NHÀ
(Ký và ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà trước thời hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà số : đường………..phường :……………… quận……………….)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………………………

cấp ngày…….tháng…….năm……………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

BÊN THUÊ NHÀ(Gọi tắt là Bên B)

Công ty:……………………………………………………………………………..

Trụ sở số:…………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………………………………….

Do Ông (Bà):……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………….do…………………………

cấp ngày…….tháng…….năm…………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:………………………………………….

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ……….ngày ………tháng………năm……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày …..tháng ….năm…….

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số……………thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số………. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số…………… ngày………..tháng………..năm…….

BÊN CHO THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà có cần công chứng, chứng thực?

Căn cứ Điều 122 Luật nhà ở 2014 quy định: “Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng.”

Như vậy với biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà không cần phải công chứng, chứng thực do không nằm trong quy định của pháp luật. Hai bên có thể thực hiện việc công chứng, chứng thực biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà theo mong muốn mà không mang tính bắt buộc.

Trường hợp không thực hiện việc công chứng, chứng thực, biên bản thanh lý đó vấn có giá trị pháp lý không khác gì được công chứng, chứng thực.

Trên đây chúng tôi cung cấp đến bạn đọc mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà.

See more: Những Ứng Dụng Hát Karaoke Qua Bluetooth Giá Cực Tốt, Mua Online Micro Karaoke Bluetooth Giá Cực Tốt

Hy vọng các thông tin này giúp bạn giải đáp thắc mắc và nắm được các nội dung cần thiết.