Như chúng ta được biết thì chi nhánh không mang tư cách pháp nhân, được hoạt động phụ thuộc trong doanh nghiệp. Chính vì điều này nên trong doanh nghiệp không tránh khỏi việc khi bổ nhiệm, có sự thay đổi người đứng đầu liên tục. Và để thay đổi cần có mẫu thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh, việc này cần có quyết định và thủ tục cụ thể; những điều này được quy định và tư vấn tại Luật sư 247, bạn có thể tham khảo.

Bạn đang xem: Mẫu thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh


Quy định về người đứng đầu chi nhánh

Căn cứ Khoản 5 Điều 84 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định: “Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.”

Về chức danh:

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh không quy định rõ chức danh; mà chỉ ghi là người đứng đầu chi nhánh. Người đứng đầu chi nhánh không bắt buộc phải là thành viên của công ty.

Về vai trò, quyền hạn:

Căn cứ khoản 5 Điều 84 Bộ Luật Dân sự 2015, người đứng đầu chi nhánh đại diện; thực hiện nhiệm vụ của công ty theo uỷ quyền. Như vậy, giữa giám đốc chi nhánh; và phía công ty sẽ tiến hành lập một văn bản uỷ quyền. Trong đó quy định chi tiết quyền và nghĩa vụ, vai trò, phạm vi công việc của giám đốc chi nhánh.

Lưu ý: Người đứng đầu chi nhánh đại diện cho các giao dịch của chi nhánh trong phạm vi uỷ quyền.

Phạm vi ủy quyền như thế nào là do người đại diện theo pháp luật của công ty quyết định. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào; công ty cũng có quyền hủy việc ủy quyền cho người đứng đầu chi nhánh.

Khi chi nhánh ký kết một số hợp đồng; hoặc thực hiện một số công việc mà cần sự cho phép của công ty; người đứng đầu chi nhánh phải xuất trình được văn bản uỷ quyền của công ty cho chi nhánh.

Mẫu thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh


*
Mẫu thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh
TÊN DOANH NGHIỆP——–CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————
Số: …………..……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):


Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại điện/địa điểm kinh doanh:

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):

Nội dung đăng ký thay đổi:

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Xem thêm: Võ Hạ Trâm Là Ai? Chi Tiết Tiểu Sử Ca Sĩ Võ Hạ Trâm Võ Hạ Trâm Là Ai

Các giấy tờ gửi kèm:-…………………..NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH (Ký, ghi họ tên)

Tải mẫu đơn tại đây:


Download <18.12 KB>


Thủ tục thay đổi người đứng đầu chi nhánh

Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định như sau:


“2. Khi thay đổi các nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo thông báo phải có bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.”

Như vậy, khi thay đổi người đại diện của chi nhánh, doanh nghiệp; phải gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh.

Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

– Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh; (Phụ lục II-9 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).

– Bản sao giấy tờ pháp lý (CMND/CCCD/Hộ chiếu) của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh

– Trường hợp không phải chủ sở hữu; hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ; thì người được ủy quyền phải nộp văn bản uỷ quyền kèm bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân:


Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân; hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài; hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Nơi nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ bằng một trong hai phương thức:

– Nộp tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT; (Phòng ĐKKD) tỉnh/ thành phố nơi chi nhánh đặt trụ sở chính;

– Nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia; (Đối với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc nộp qua mạng).

Thời gian giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Lệ phí giải quyết

Miễn lệ phí

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật sư 247 về chủ đề“Mẫu thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh”. Chúng tôi hi vọng rằng bài viết có giúp ích được cho bạn.

Câu hỏi thường gặp


Khi thay đổi người đứng đầu của chi nhánh, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ những gì?
Tại sao thay đổi người đứng đầu của chi nhánh cần báo lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền?

Trong quá trình hoạt động, vì lý do nhân sự hay vì lý do khách quan mà dẫn đến việc thay đổi người đại diện chi nhánh công ty. Người đại diện của của nhánh giữ vai trò quan trọng, đại diện cho chi nhánh thực hiện các hoạt động kinh doanh, sản xuất, tham gia các quan hệ khác nhau. Vì vậy, việc thay đổi này phải được thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cập nhật thông tin pháp lý về chi nhánh và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý.


Khi thay đổi người đứng đầu chi nhánh phải đáp ứng điều kiện gì?

Người đại diện của chi nhánh mới phải đáp ứng một số điều kiện như về năng lực chủ thể, năng lực trình độ chuyên môn đối với một số lĩnh vực cho thuê lại lao động, dịch vụ kiểm toán.