Bạn đã xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và sở hữu ngay bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (81.47 KB, 2 trang )


Bạn đang xem: Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ..................Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc----------------Số: ......../......................., ngày.....tháng....năm.....TỜ TRÌNHĐề nghị sửa chữa cơ sở vật chất trường .................Kính gửi: - Hội đồng nhân dân xã ..........- Ủy ban quần chúng. # xã ..................Căn cứ thực tế tình hình cửa hàng vật chất nhà trường;Để bảo đảm các đk cơ sở vật hóa học cho năm học ........-.......... Cùng lộ trình từng bướctu sửa cửa hàng vật hóa học trường học sẵn sàng công nhận chuẩn Quốc gia.Trường ........................ Lập tờ trình báo cáo và đề xuất HĐND và ủy ban nhân dân xã ....................một số văn bản như sau:1. Báo có hiện trạng tình hình các đại lý vật chất hiện nay:STTHiện trạngHạng mụcGhi chú
1234567892. Dự toán kinh phí cho các yêu cầu nâng cấp, sửa chữa, làm new cơ sở vật hóa học theohiện trạng là:STT123456Hạng mụcNhu cầuDự toán kinhphíNguồn kinhphí

Xem thêm: Cách Hợp Nhất, Cố Định Hàng Và Cột Trong Google Trang Tính, Cố Định Hoặc Hợp Nhất Các Hàng Và Cột

78Tổng số dự toán kinh phí đầu tư sửa chữa, nâng cấp, làm bắt đầu CSVC chuẩn bị cho nămhọc ......-....... Là: ................................................................................................................Trong đó:- Nguồn kinh phí chi thường xuyên và tiết kiệm chi ở trong phòng trường là: ..........................- Dự con kiến nguồn kinh phí vận rượu cồn XHH từ cha mẹ là: .............................................- Nguồn kinh phí địa phương là: .......................................................................................3. Vậy ngôi trường .......................................... đề xuất HĐND, ủy ban nhân dân xã ..............................quan tâm sửa chữa, nâng cấp, làm cho mới các hạng mục sau:3.1 Đối với HĐND xã ......................- Đề nghị HĐND xã ................... Cẩn thận và ra nghị quyết chất nhận được vận động nguồn kinhphí xã hội giáo dục từ bố mẹ của học sinh năm học .......-........ để thực hiện việc trangtrí lớp và làm rèm cửa ngõ phòng học.- Dự loài kiến mức vận đồng là: ..............................................................................................- thời gian thực hiện với hoàn thành: ................................................................................3.2 Đối với ủy ban nhân dân xã ................- Đề nghị ubnd xã sửa chữa thay thế trần vật liệu bằng nhựa 3 chống học với khu mong thang, thay bản lề cửa sổ8 chống học, cố gắng trấn tuy nhiên cửa sổ 3 phòng học và phòng chức năng, đóng góp mới bổ sung cập nhật 3bộ cửa sổ phòng học.- thời gian thực hiện với hoàn thành: ................................................................................Nơi nhận:- Như kính gửi;- lưu VT;HIỆU TRƯỞNG
*
Tài liệu mẫu mã Tờ trình ý kiến đề xuất khen thưởng doc 1 22 62
*
MẪU TỜ TRÌNH Đề nghị chấp thuận chi tiêu dự án cải tiến và phát triển khu nhà tại (hoặc dự án cách tân và phát triển nhà sống độc lập) ppsx 3 878 2