Bạn đã xem: Mẫu Công Văn Đề Nghị vấn đáp Tiến Độ, Công Văn Đề Nghị trả lời Tiến Độ tại chotsale.com.vn

Các chủng loại công văn tương đối thường chạm mặt trong cuộc sống hàng ngày. Sau đó là Mẫu công văn đề nghị, đôn đốc, giải thích, phúc đáp tiên tiến nhất năm 2021 được sử dụng trong tương đối nhiều trường đúng theo khác nhau, mời chúng ta cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Mẫu văn bản trả lời công văn

Đang xem: mẫu công văn đề nghị trả lời

2″>

Mẫu công văn đề nghị

TÊN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC

——————

Số: …./CV – …(1)

V/v……………..(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

——————-

……., ngày … mon … năm …

Kính gửi: …………………….(3)

…………………………………(4)

− đề nghị nếu được mục đích của vụ việc đặt ra;

− Nội dung yêu cầu nêu rõ được nội dung ý kiến đề nghị về vấn đề gì? Đề nghị thời hạn vấn đáp công văn;

− Kết thúc: muốn quý cơ quan ……….; hoặc ông, bà …… sớm vấn đáp cho chúng tôi được biết.

Xin thực bụng cảm ơn!

Nơi nhận: Như trên;Lưu: …ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

(Ký, đóng góp dấu)

Mẫu công văn đôn đốc, chấn chỉnh, đề cập nhở

TÊN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC

——————

Số: …./CV – …(1)

V/v……………..(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

——————-

……., ngày … tháng … năm …

Kính gửi: …………………….(3)

…………………………………(4)

− Phần mở màn cần biểu đạt được tên văn bản pháp quy hoặc các chủ trương chiến lược đã triển khai;

− ngôn từ cần: 

+ tóm tắt tình trạng đã thực hiện, đều thuận lợi, khó khăn, ưu điểm, khuyết điểm, phần nhiều tồn tại buộc phải chấn chỉnh, tự khắc phục.

+ đông đảo phương hướng, phương án giải quyết và yêu cầu bắt đầu đề ra 

+ giải pháp mới áp dụng.

− Kết thúc: yêu cầu các đơn vị, cơ sở …… thực hiện (sửa chữa) đến thời điểm này ……

Xin thực bụng cảm ơn!

Nơi nhận: Như trên;Lưu: …ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

(Ký, đóng dấu)

Mẫu công văn giải thích

TÊN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC

——————

Số: …./CV – …(1)

V/v……………..(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

——————-

……., ngày … mon … năm …

Kính gửi: …………………….(3)

…………………………………(4)

− Phần mở đầu cần diễn đạt được tên của văn bản pháp quy hoặc thương hiệu văn phiên bản của cung cấp Ủy Đảng.

− câu chữ cần trình bày được: 

+ phần nhiều chủ trương chủ yếu trong văn bản;

+ lý giải những yêu cầu đề ra của văn bản. Phía dẫn thực hiện các công ty chương, chính sách đó.

+ những biện pháp tổ chức triển khai thực hiện, các chủ thể chính có trách nhiệm quán triệt với thi hành, những chủ thể có trách nhiệm phối hợp.

Xem thêm: Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Điện Tử Ra Làm Gì ? Ra Trường Làm Gì?

− Kết thúc: bắt buộc phân tích được ý nghĩa, tác dụng của văn bản về kinh tế, chủ yếu trị, thôn hội. Nêu mục đích của các chủ trương, thiết yếu sách.

Xin thực tâm cảm ơn!

Nơi nhận: Như trên;Lưu: …ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

(Ký, đóng góp dấu)

Mẫu công văn phúc đáp

TÊN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC

——————

Số: …./CV – …(1)

V/v……………..(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

——————-

……., ngày … tháng … năm …

Kính gửi: …………………….(3)

…………………………………(4)

− phải nêu rõ được hầu như nội dung trả lời các vấn đề mà các cơ quan, đơn vị khác hoặc thư riêng, đối chọi khiếu nề hà của cá nhân, yêu ước cơ quan xử lý những yêu ước hay vấn đáp những thắc mắc.

− ví như không trả lời hoặc không thể vấn đáp được thì nêu nguyên nhân hợp lý 

Nhận được công văn này, còn điểm nào không rõ đề xuất quý… cho ý kiến. Shop chúng tôi sẵn sàng vấn đáp thêm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: Như trên;Lưu: …ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

(Ký, đóng góp dấu)

Lưu ý:(1) Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng khoa, phòng, trung tâm, phần tử chức năng soạn thảo công văn.

(2) Trích yếu đuối nội dung chủ yếu (chủ đề) của công văn.

(3) khu vực nhận công văn: Nếu không hẳn là cá thể tại một cơ sở nào thì ghi tầm thường chung tên cơ quan phải gửi đến.

(4) câu chữ công văn

Trên đó là những chia sẻ của nguyên lý Nhân Dân về Mẫu công văn đề nghị, đôn đốc, giải thích, phúc đáp tiên tiến nhất năm 2021. Nếu còn số đông vướng mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, update những quy định mới theo quy định luật pháp hiện hành. 


Next: bài Tập Trắc Nghiệm giờ Anh Lớp 12 gồm Đáp Án (1), 30 Đề Trắc Nghiệm tiếng Anh Lơp 12 gồm Đáp Án (1)