Mr là gì

a title used before the family name or full name of a man who has no other title, or when talking to lớn man who holds a particular official position:


You watching: Mr là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú chotsale.com.vn.Học những từ bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tín.


*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu cấp phép


See more: Plasma Là Gì ? Ứng Dụng Của Plasma Trong Cuộc Sống Ứng Dụng Của Plasma Trong Cuộc Sống

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập chotsale.com.vn English chotsale.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: ​ Pci Là Gì ? Các Tiêu Chí Đánh Giá Chỉ Số Pci Chỉ Số Năng Lực Cạnh Tranh Cấp Tỉnh (Pci) Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語