Ngành y tế công cộng ra làm gì

Y tế công cộng là một ngành khoa học và nghệ thuật phòng chống bệnh tật, có chức năng kéo dài tuổi thị cũng như tăng cường, bảo vệ sức khỏe thông qua những cố gắng phòng và chữa bệnh của những tổ chức xã hội. Hiện nay Việt Nam đang có khá nhiều trường đào tạo ngành y tế công cộng. Tuy nhiên nhiều sinh viên vẫn tự hỏi học y tế công cộng ra làm gì? Cùng chotsale.com.vn tìm hiểu học y tế công cộng ra làm gì, khái niệm, mục tiêu, chức năng và nơi đào tạo, vị trí việc làm ngành y tế công cộng qua bài viết dưới đây.

You watching: Ngành y tế công cộng ra làm gì


Việc làm Y tế - Dược

1. Y tế công cộng là gì?


*
Y tế công cộng là gì?

Nhiều người thường định nghĩa y tế công cộng (y tế cộng đồng) hay y học dự phòng là một, có chức năng và nhiệm vụ giống nhau. Tuy nhiên 2 khái niệm này là khác nhau, nó có sự tương đồng nhất định nhưng mang nhiệm vụ cụ thể cũng như khái niệm khác nhau. Cùng tìm hiểu y tế công cộng là gì?

1.1. Khái niệm y tế công cộng

Đây là thuật ngữ mới và được hiểu theo nhiều khía cạnh và ngữ nghĩa khác nhau, tuy nhiên sẽ có một khái niệm chung để chỉ y tế công cộng. Đây là một ngành khoa học và nghệ thuật phòng chống bệnh tật, có chức năng kéo dài tuổi thị cũng như tăng cường, bảo vệ sức khỏe thông qua những cố gắng phòng và chữa bệnh của những tổ chức xã hội.

Y tế công cộng đang là thuật ngữ được thế giới sử dụng rộng rãi, đây là thuật ngữ liên quan đến nhiều ngành liên quan chứ không chỉ giới hạn trong lĩnh vực y tế. Ở Việt Nam, ngành y tế công cộng mới xuất hiện nhưng đã và đang mang đến những thay đổi tích cực trong việc phòng chống bệnh tật, có chức năng kéo dài tuổi thị cũng như tăng cường, bảo vệ sức khỏe, ổn định an sinh xã hội.

1.2. Mục tiêu của ngành y tế công cộng

Ngành y tế công cộng sẽ can thiệp và tập trung hướng đến phương pháp phòng bệnh hơn là chữa bệnh, y tế công cộng sẽ thông qua các chương trình can thiệp, giám sát các trường hợp và khuyến khích các hành động làm tăng sức khỏe cho con người. Việc phòng bệnh hay chữa bệnh không chỉ có tác dụng tức thời mà còn ý nghĩa trong việc phòng trừ các bệnh khác. Vậy nên người dân nên đi khám theo quy định khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe, phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Một số chương trình tiêm chủng của bộ y tế, tiêm vacxin, vệ sinh ao hồ, khuyến khích cổ động nhân dân dùng nước sạch,...là một trong những hoạt động phòng bệnh của ngành y tế công cộng.

Thường thì Bộ y tế sẽ chịu trách nghiệm quản lý, phân công và giám sát công việc của y tế công cộng.

1.3. Chức năng của y tế công cộng

1.3.1. Theo dõi và phân tích tình hình sức khỏe cộng đồng

Nhiệm vụ cụ thể của bác sĩ, y tá trong chức năng này là đánh giá tình trạng sức khỏe của quần thể liên tục, phân tích các chiều hướng nguy cơ phát triển dịch bệnh và rào cản của việc dịch vụ tiếp cận cộng đồng, xác định mối nguy hại sức khỏe cho cộng đồng, đánh giá định kỳ nhu cầu sức khỏe,...

1.3.2. Giám sát và phòng ngừa cũng như kiểm soát dịch bệnh

Bác sĩ sẽ điều tra sự bùng phát của dịch bệnh, giám sát dịch bệnh bệnh bùng nổ, tìm và điều trị các bệnh cộng đồng, quản lý đánh giá thông tin về các vấn đề sức khỏe quan tâm, thực thi cơ chế để cải thiện hệ thống phòng ngừa, giám sát kiểm soát bệnh tật,...

See more: Gato Là Gì - Gato Có Những Nghĩa Là Gì

1.3.3. Xây dựng chính sách

Đánh giá của những người trong ngành y tế công cộng nhằm xác định các chính sách liên quan đến dịch vụ cộng đồng, duy trì việc xây dựng chính sách và áp dụng vào cộng đồng liên quan đến sức khỏe, tiến hành đo và xây dựng các chỉ số sức khỏe, dựa trên kết quả đánh giá nhu cầu sức khỏe và tình hình sức khỏe cộng đồng tiến hành rà soát, cập nhật cơ cấu điều hành và chính sách một cách thường xuyên, thiết kế các kế hoạch nhằm tăng cường và bảo vệ sức khỏe công cộng, xây dựng chính sách và pháp luật hướng dẫn thực hành y tế công cộng.

1.3.4. Quản lý có tính chiến lược các hệ thống và dịch vụ sức khỏe cộng đồng

Tăng cường và đánh giá sự tiếp cận hiệu quả của người dân đối với các dịch vụ sức khoẻ mà họ cần, giải quyết và làm giảm sự bất bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ sức khỏe thông qua sự phối hợp liên ngành, tạo điều kiện làm việc dễ dàng với các cơ quan và tổ chức khác, đáp ứng với các vấn đề khẩn cấp, thúc đẩy đề xuất, thực hiện và đánh giá các sáng kiến giúp cho việc giải quyết các vấn đề y tế công cộng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng chịu thiệt thòi về các dịch vụ y tế.

1.3.5. Lập quy chế và thực hành pháp luật để bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Thiết lập các quy chế trong lĩnh vực Y tế công cộng, thực thi các quy chế, khuyến khích sự tuân thủ pháp luật, rà soát lại, phát triển và cập nhập các quy chế trong lĩnh vực y tế công cộng.

1.3.6. Phát triển nguồn nhân lực và lập kế hoạch trong YTCC

Đánh giá, tiến hành và duy trì việc kiểm kê cơ sở nguồn nhân lực, sự phân bố và các thuộc tính nghề nghiệp khác có liên quan tới y tế công cộng, dự báo các yêu cầu về nguồn nhân lực về cả số lượng và chất lượng, đảm bảo cơ sở nguồn nhân lực, các cán bộ, nhân viên được giáo dục, đào tạo và đào tạo liên tục một cách cơ bản và có chất lượng cao phù hợp cho các hoạt động y tế công cộng, điều phối việc thiết kế các chương trình đào tạo giữa cơ sở đào tạo và nguồn nhân lực, tạo ra sự phân bố hợp lý giữa cán bộ quản lý và cán bộ thực hành y tế công cộng, khuyến khích và động viên việc đào tạo liên tục, theo dõi và đánh giá các chương trình đào tạo y tế công cộng.

1.3.7. Tăng cường sự tham gia của xã hội

Góp phần nâng cao năng lực và khả năng của cộng đồng, làm giảm mức độ nhạy cảm của cộng đồng với các nguy cơ gây hại cho sức khỏe, tạo ra môi trường hỗ trợ, giúp cho công việc được thực hiện dễ dàng thông qua việc xây dựng sự liên kết, khuyến khích các điều luật phù hợp, phối hợp liên ngành làm cho các chương trình nâng cao sức khỏe có hiệu quả hơn và ủng hộ chính quyền xác định các vấn đề sức khỏe ưu tiên, nâng cao nhận thức của người dân nhằm thay đổi cách sống, đóng vai trò tích cực trong việc thay đổi các chuẩn mực cộng đồng về các hành vi sức khỏe nhằm đạt được sự thay đổi hành vi không tốt một cách lâu dài và trên một quy mô rộng lớn.

1.3.8. Đảm bảo chất lượng dịch vụ sức khoẻ cho cá nhân và cho cộng đồng

Xác định các chuẩn chất lượng phù hợp cho các dịch vụ sức khoẻ, cho cá nhân và cho cộng đồng, xây dựng mô hình đánh giá chất lượng, xác định các công cụ đo lường chuẩn xác, theo dõi và đảm bảo tính an toàn và sự cải thiện chất lượng liên tục.

See more: Top 10 Quán Ốc Oanh Quận 4, Ốc Oanh 534 Vĩnh Khánh, P8, Q4

1.3.9. Nghiên cứu, phát triển và thực hiện các giải pháp y tế công cộng tiên tiến

Xây dựng các chương trình đổi mới giải quyết các vấn đề đã xác định, động viên các nhân viên y tế công cộng ở các tuyến tham gia vào các nghiên cứu ở mọi cấp, xây dựng quy trình cho việc truyền bá các kết quả nghiên cứu, đảm bảo an toàn về mặt đạo đức cho các nghiên cứu y tế công cộng, khuyến khích hợp tác và các cách tiếp cận mang tính liên kết giữa các cơ quan và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực y tế công cộng để tài trợ cho chương trình nghiên cứu, xác định các nguồn lực phù hợp cho việc tài trợ các nghiên cứu, xây dựng một chương trình tổng thể nghiên cứu y tế công cộng.

Việc làm Vật tư - Thiết bị

2. Cơ sở đào tạo ngành Y tế công cộng uy tín hiện nay