Những hàm excel thường dùng trong kế toán

Công bài toán của một kế toán thù thường nhật gồm: lên sổ sách, tính lương, nhập xuất tồn, nợ công... Và nhằm tiến hành đa số câu hỏi ấy thì vẻ ngoài hỗ trợ không nắm thiếu hụt chính là những hàm trong Excel. Bài viết này hình thức dịch vụ kế toán chotsale.com.vn vẫn trả lời giải pháp chúng ta sử dụng các hàm mà kế toán thù hay được dùng tốt nhất như: Vlookup, sumif, subtotal...

You watching: Những hàm excel thường dùng trong kế toán

Hàm LEFT

Cú pháp: LEFT(text,số ký từ bắt buộc lấy)

VD: LEFT(“ketoanthienung”,6)=”ketoan”

Nghĩa là: Tôi mong mỏi rước 6 ký kết trường đoản cú trong chữ "ketoanthienung"

VD: LEFT(“ketoanthienung”,14)=”ketoanthienung”

Nghĩa là: Tôi ao ước rước 14 cam kết từ vào chữ "ketoanthienung"

VD bên trên Excel: LEFT(B3,2)
*
Cú pháp: LEFT(text,số ký từ cần lấy)

Hàm VLOOKUP

Cú pháp: =VLOOKUP(quý giá dò, bảng dò, cột quý hiếm trả về, hình dạng dò)

Hàm Vlookup là hàm trả về quý giá dò tìm theo cột gửi từ bỏ bảng tham mê chiếu lên bảng đại lý dữ liệu theo như đúng cực hiếm dò tìm. X=0 là dò tìm kiếm một biện pháp đúng mực. X=1 là dò tìm một giải pháp kha khá.

Ví dụ nhỏng dùng để:

Tìm Mã mặt hàng hoá, thương hiệu sản phẩm hoá từ bỏ Danh mục mặt hàng hoá về Bảng Nhập Xuất Tồn.Tìm đối kháng giá chỉ Xuất kho từ mặt Bảng Nhập Xuất Tồn về Phiếu Xuất kho.Tìm Mã TK, Tên TK trường đoản cú Danh mục tài khoản về bảng CĐPS, về Sổ 131, 331…Tìm số Khấu hao (Phân bổ) luỹ kế tự kỳ trước, căn cứ vào Giá trị khấu hao( phân bổ) luỹ kế (của bảng , 242, 214 )

Hàm LEN

Cú pháp: LEN(text).

Công dụng là đếm số cam kết từ bỏ trong chuỗi text.

VD: LEN(“ketoan”)=6

LEN(“ketoanthienung”)=14

*
Hàm LEN tính năng là đếm số ký từ bỏ vào chuỗi text

Hàm SUMIF:

Cú pháp: =SUMIF(Vùng đựng ĐK, Điều kiện, Vùng bắt buộc tính tổng).

Hàm Excel này trả về quý hiếm tính tổng của các ô vào vùng phải tính hài lòng một điều kiện đưa vào.

ví dụ như nlỗi dùng để:

Tổng hợp số liệu từ sổ NKC lên Phát sinc Nợ Phát sinh Có bên trên Bảng phẳng phiu số tạo ra Tài khoảnTổng hòa hợp số liệu trường đoản cú PNK, PXK lên “Bảng NHập Xuất Tồn"Tổng hòa hợp số liệu trường đoản cú sổ NKC lên cột PS Nợ, PS Có của “Bảng tổng vừa lòng đề nghị thu, phải trả khách hàng”Kết chuyển những bút tân oán thời điểm cuối kỳ.

lấy ví dụ như = SUMIF(B3:B8,”Tính tổng của các giá trị trong vùng từ bỏ B3 cho B8 với điều kiện là những cực hiếm nhỏ dại hơn hoặc bằng 8.

Hàm SUBTOTAL:

Cú pháp: =SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,...)

Hàm Subtotal là hàm tính toán cho một đội con trong một danh sách hoặc bảng tài liệu tuỳ theo phép tính cơ mà bạn chọn lựa trong đối số đầu tiên.

lấy ví dụ nhỏng dùng để:

Tính tổng tạo nên trong kỳ.Tính tổng mang đến từng thông tin tài khoản cấp 1.Tính tổng tiền tồn cuối ngày...

Hàm MID

Cú pháp: MID(chuỗi ký trường đoản cú, địa điểm ký từ bỏ bắt đầu, số ký tự yêu cầu lấy)

VD:

MID(“ketoanchotsale.com.vn”,7,6) = chotsale.com.vnMID(“ketoanchotsale.com.vn”,3,4) = toan

Hàm IF

Cú pháp: =If(Điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2).

See more: Đồng Nghĩa Của Compatible Là Gì ? Nghĩa Của Từ Compatible Trong Tiếng Việt

Hàm IF là hàm trả về quý hiếm 1 nếu ĐK đúng, Hàm trả về quý hiếm 2 giả dụ ĐK sai.

Ví dụ:

= IF(B2>=4,“DUNG”,“SAI”) = DUNG.

= IF(B2>=5,“DUNG”,“SAI”) = SAI

*
Hàm if là hàm được thực hiện nhiều độc nhất đối với dân văn uống phòng

Hàm SUM:

Cú pháp: =SUM(Number1, Number2…)

Hàm Sum là hàm cộng tất cả các số trong một vùng dữ liệu được lựa chọn.

Các ttê mê số: Number1, Number2… là các số nên tính tổng.

Hàm MAX:

Cú pháp: =MAX(Number1, Number2…)

Hàm MAX là hàm trả về số lớn nhất trong hàng được nhập.

Hàm MIN:

Cú pháp: =MIN(Number1, Number2…)

Hàm MIN là hàm trả về số nhỏ tuổi tốt nhất vào dãy được nhtràn vào.

Hàm AND:

Cú pháp: =AND(đối 1, đối 2,..).

Các đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức ĐK.

Hàm này là phnghiền VÀ, chỉ đúng lúc tất cả những đối số có giá trị đúng. Các đối số là những hằng, biểu thức xúc tích. Hàm trả về cực hiếm TRUE (1) nếu như toàn bộ những đối số của chính nó là đúng, trả về quý giá FALSE (0) nếu như một tuyệt các đối số của chính nó là không nên.

Ví dụ: =AND(D7>0,D7Các đối số phải là cực hiếm logic hoặc mảng tốt tsay mê chiếu bao gồm cất cực hiếm xúc tích và ngắn gọn.Nếu đối số tsay mê chiếu là cực hiếm text hoặc Null (rỗng) thì các giá trị đó bị bỏ qua.Nếu vùng tmê man chiếu ko chứa giá trị logic thì hàm Excel này trả về lỗi #VALUE!

*
Hàm này là phnghiền VÀ

Hàm OR:

Cú pháp: OR(đối 1, đối 2,..).

Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức ĐK.

See more: Thôi Nôi Là Gì Nhưng Tá Hỏa Khi Ý Nghĩa Của Nó Chẳng Mấy Người Biết!

Hàm này là phnghiền HOẶC, chỉ sai Khi toàn bộ những đối số có mức giá trị không nên. Hàm trả về quý hiếm TRUE (1) nếu bất cứ một đối số nào của chính nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) giả dụ toàn bộ các đối số của nó là không nên.

Chúng tôi vừa trình làng kết thúc các hàm Excel cơ mà một nhân viên cấp dưới kế tân oán thường dùng. Hy vọng với khuyên bảo trên phía trên chúng ta đã phát âm được tác dụng cũng giống như áp dụng hàm này vào thực tế các bước của chính mình. Chúc bạn thành công!