Website chotsale.com.vn là sân nghịch giải trí cho những người yêu technology và loài kiến thức. Là nơi mang lại những gọi biết, những tin tức mới nhất về technology điện tử, năng lượng điện tự động, công nghệ thông tin, viễn thông với thông tin lẫn nhau những chiến thắng kỹ thuật mới nhất. Để né những hiểu lầm đáng tiếc họ sẽ :

Không bàn sự việc liên quan liêu đến chủ yếu trị.
Không bàn sự việc liên quan mang lại tôn giáo.
Không đả kích cá thể hay tổ chức nào.
Không làm chỗ trao đổi giao thương các sản phẩm không thuộc các phạm trù website.
Bài viết hoặc bốn liệu để viết bài phải bao gồm nguồn dẫn nếu chưa phải là sáng tác của bạn..