Noob là gì

someone who has just started doing something, especially playing a computer game or using a type of software, and so does not know much about it


You watching: Noob là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ bỏ chotsale.com.vn.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tin.


Các quan điểm của các ví dụ ko biểu lộ cách nhìn của các biên tập viên chotsale.com.vn chotsale.com.vn hoặc của chotsale.com.vn University Press hay của những công ty trao giấy phép.
*

*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*See more: Câu Ví Dụ,Định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Của" Newbie Là Gì ? Câu Ví Dụ,Định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Củanewbie

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập chotsale.com.vn English chotsale.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: Mục Tiêu Và Vai Trò Của Tổ Chức Unicef Là Gì ? Cổng Thông Tin Điện Tử Bộ Lao Động

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語