Thời gian qua, một số cá nhân và tổ chức vẫn còn lúng túng trong thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) qua mạng. Để nắm được quy trình nộp quyết toán thuế TNCN, chotsale.com.vn mời bạn tham khảo bài viết.

Bạn đang xem: Nộp tờ khai quyết toán thuế tncn online

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN 2021

Có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN không?Bước 1: Truy cập website của Tổng cục Thuế gdt.gov.vn, chọn phần Hỗ trợ kê khai thuế HTKKChọn phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất và cài đặt (hiện nay là phiên bản 4.5.1)
Để đăng nhập, người kê khai thuế cần nhập mã số thuế cá nhân và nhấn Đồng ý.Nếu mã số thuế chưa có trong hệ thống thì chọn Mã số mới, sau đó nhập thông tin của người nộp thuế.Sau khi nhập mã số thuế, hệ thống sẽ yêu cầu người nộp thuế kê khai thông tin (các trường có dấu * thì bắt buộc phải điền). Trường hợp quyết toán thuế có thừa thuế mà người nộp thuế muốn hoàn thì cần ghi rõ số tài khoản). Ngày bắt đầu năm tài chính thì nhập 01/01.
Nhấn nút Ghi để lưu lại thông tin sử dụng cho các tờ khai sau.Bước 2: Lựa chọn tờ khai trong phần mềm HTKKMở mục Thuế thu nhập cá nhân, chọn 02/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán của cá nhân (TT92/2015).Lựa chọn năm quyết toán là năm 2020, chọn Tờ khai lần đầu (trường hợp quá hạn kê khai muốn nộp lại tờ khai thì chọn Tờ khai bổ sung), chọn Đồng ý.Tại Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, điền số liệu vào các tờ khai lần lượt như sau:- Điền tab 02-1/BK-QTT-TNCN (Thông tin người phụ thuộc) nếu người nộp thuế có người phụ thuộc;
- Điền tab 02/QTT-TNCN (Thông tin tờ khai Quyết toán thuế TNCN ):+ Chỉ tiêu <22> = <23> + <24> (tự nhảy)+ Chỉ tiêu <23> Tổng Tnthu nhập chịu thuế (TNCT) phát sinh tại Việt Nam: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam, bao gồm cả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công do làm việc trong khu kinh tế và thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).+ Chỉ tiêu <24> Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế, không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).+ Chỉ tiêu <25> Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được thuộc diện miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

Xem thêm: Xóa Hoàn Toàn Bluestack - Cách Gỡ Bỏ Hoàn Toàn Bluestacks


+ Chỉ tiêu <26> Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công phát sinh ngoài Việt Nam.+ Chỉ tiêu <27> Số người phụ thuộc: Tự động lấy từ Phụ lục 02-1BK-QTT--TNCN sang (nếu có)+ Chỉ tiêu <28> = <29> + <30>+ <31> + <32> + <33>(tự nhảy)+ Chỉ tiêu <29> Cho bản thân cá nhân: Tự nhảy = 11.000.000 X 12 = 132.000.000+ Chỉ tiêu <30> Cho những người phụ thuộc được giảm trừ:Tự nhảy theo thông tin bên phụ lục = 4.400.000 X số lượng người phụ thuộc X 12 (hoặc 52.800.000/người)+ Chỉ tiêu <31> Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước.+ Chỉ tiêu <32> Các khoản đóng bảo hiểm được trừ: là các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.+ Chỉ tiêu <33> Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: là tổng các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện.+ Chỉ tiêu <34> Thu nhập tính thuế = <22> - <25> - <28> (tự nhảy)+ Chỉ tiêu <35> Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ: Phần mềm tự nhảyCông thức tại chỉ tiêu <35> được xác định như sau:chỉ tiêu <35> = ((Chỉ tiêu <34> / 12) X Thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần) X 12+ Chỉ tiêu <36> = <37> + <38> + <39> - <40> (tự nhảy)+ Chỉ tiêu <37> Đã khấu trừ: Là tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ từ tiền lương, tiền công của cá nhân theo thuế suất Biểu thuế lũy tiến từng phần trong kỳ và tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ theo thuế suất 10% trong kỳ, căn cứ vào chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập.+ Chỉ tiêu <38> Đã tạm nộp: Là số thuế cá nhân trực tiếp kê khai và đã tạm nộp tại Việt Nam, căn cứ vào chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.
Tại phần Hệ thống thuế điện tử, chọn Cá Nhân Sau đó Đăng Nhập.Sau khi đăng nhập chọn Quyết toán thuếHệ thống hiển thị màn hình chọn thông tin tờ khai:+ Kê khai trực tuyến: Bấm vào đây nếu bạn thực hiện kê khai trực tuyến;+ Gửi tờ khai quyết toán thuế: Bấm vào đây nếu bạn đã thực hiện làm tờ khai quyết toán thuế TNCN trên phần mềm và đã kết xuất được file.
Trên đây là ý kiến tư vấn cá nhân của chotsale.com.vn. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Mẫu giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN, Hoàn thuế thu nhập cá nhân online 2021 từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang chotsale.com.vn.
Cách tính thuế và Quyết toán thuế TNCN có 2 nguồn thu nhập Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ hai nơi
*
Thủ tục và điều kiện hoàn thuế TNCN 2021 Hướng dẫn cách hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất Thuê người nghỉ hưu có phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, TNCN? Quy định về thuê người nghỉ hưu làm việc