Pop là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

pop
*

pop /pɔp/ danh từ (thông tục) buổi hoà nhạc bình dân đĩa hát bình dân; bài bác hát bình dân danh từ (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) poppa tiếng nổ bốp, phát nổ lốp bốp điểm, lốt (đánh dấu chiên...) (thông tục) rượu tất cả bọt bong bóng, thức uống gồm bọt (sâm banh, nước chanh gừng...) (từ lóng) sự cấm cốin pop: lấy cầm cố cố nội đụng từ nổ bốp (+ at) nổ súng vào, bắnto pop at a bird: bắn bé chim bất thình lình thụt vào, thình lình thò ra, vọt, bật, tạt...

You watching: Pop là gì

lớn pop down: thụt xuốngkhổng lồ pop in: thụt vào, tạt vào (thăm ai)khổng lồ pop out: thình lình thò ra, vọt ra, nhảy ralớn pop up: vọt lên, nhảy lên ngoại cồn từ có tác dụng nổ bốp; nổ (súng...) bất thình lình có tác dụng thò ra, bất thình lình làm cho vọt ra, bất thình lình làm cho bật ra...to lớn pop one"s head in: thò đầu vào thình lình hỏi thình lình, hỏi chộp (một câu hỏi) (từ lóng) cấm cố (tự Mỹ,nghĩa Mỹ) rang nsinh hoạt (ngô)to pop off (tự Mỹ,nghĩa Mỹ) bỏ đi bất thình lình (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) nói khó chịu ko suy nghĩ (từ lóng) nghèo (chết) bất thình lìnhkhổng lồ pop the question (thông tục) dạm hỏi, gạ hỏi (làm vợ) phó từ bốp, đánh bốp một cáito go pop: nhảy ra đánh bốp một cáipop went the cork: nút ít chai nhảy ra đánh bốp một cái thán từ đốp!, bốp!
nổpop back: nổ muộnpop rivet: đinh tán nổnổ lách tách bóc (ngọn gàng lửa)tiếng nổpop (vs)mang thỏng vềpop downcửa sổ nhảy rapop downhành lang cửa số hội thoạipop downcửa sổ tương tácpop down menuthực đơn mua rapop headchỏm tháppop marklốt đopop op menuthực 1-1 chạypop rivetchốt rivê bnóng bởi súngpop the stillnén buổi tối nhiều (vào tháp chưng cất)pop valvevan lốc xoáy an toànpop valvevan xả áp suất dưvắt cốđập vỡhấpnởnước sôisủi bọtnắm chấpmom and pop operationsắm sửa mẫu mã nhỏ dại nhặtmom & pop operationcông ty cò conmom and pop operationsự hoạt động cò consoda popnước sođasodomain authority pop industrycông nghiệp thức uống gồm khá danh từ o tiếng nổ động từ o nổ § pop back : nổ muộn § pop off : xuppap xả bình an § pop the still : nén tối đa (vào tháp chưng cất)
*

*

*

pop

Từ điển Collocation

pop noun

1 short sharp sound

ADJ. loud | sudden

PREP. with a ~ The cork came out with a loud pop.

2 popular music

ADJ. classic, melodic, psychedelic

VERB + POP play | listen to

POP.. + NOUN classic, hit, music, tuy vậy, tune | artist, singer, star | band, group | concert, festival | record, Clip | bạn | charts | culture

PREPhường. in ~ He was an important figure in pop during the seventies.

Từ điển WordNet


n.

v.

hit a pop-fly

He popped out to shortstop

make a sharp explosive sầu noise

The cork of the champagne bottle popped

fire a weapon with a loud explosive noise

The soldiers were popping

cause to lớn make a sharp explosive sầu sound

He popped the champagne bottle

put or thrust suddenly and forcefully

pop the pizza inlớn the microwave oven

He popped the petit-four inlớn his mouth

release suddenly

pop the clutch

hit or strike

He popped me on the head

take drugs, especially orally

The man charged with murder popped a valium to calm his nerves

cause to burst with a loud, explosive sound

The child popped the balloon

burst open with a sharp, explosive sound

The balloon popped

This popcorn pops quickly in the microwave sầu oven

adj.

See more: Nghĩa Của Từ Flow Là Gì - Nghĩa Của Từ Flow, Từ Flow Là Gì

adv.

lượt thích a pop or with a pop

everything went pop


English Slang Dictionary

1. a carbonated drink, like cola. Originally from when such drinks utilized corks, thus they went pop on opening2. a physical or verbal attack; see "have a pop at (someone)"3. a pistol4. especially pops, father5. to lớn steal6. khổng lồ hit, to punch7. khổng lồ have sầu sexual intercourse8. to lớn make pregnant9. to inject a drug10. to place, put:"Come in, please. Pop your bag down there and we"ll have a nice cuppa before I show you khổng lồ your room"11. to go:"I"m just popping down lớn the shops khổng lồ get a pint of milk"12. to lớn shoot someone:"I"m a pop a cap in him" -- Jules in the movie "Pulp Fiction"

Microsoft Computer Dictionary

n. See point of presence, Post Office Protocol.

Microsoft Computer Dictionary

vb. To fetch the top (most recently added) element of a staông chồng, removing that element from the staông xã in the process. Compare push1 (definition 1).

Investopedia Financial Terms


Public Offering Price (POP)

The price at which new issues are offered to the public by an underwriter.

See more: Tìm Hiểu Về Feed Là Gì Và Ý Nghĩa Từ Feed Trong Thế Giới Công Nghệ?


Investopedia Says:
When underwriters determine the public offering price, they look at a number of factors. Some of these include the company"s financial statements (how profitable it is), public trends, growth rates and even investor confidence.
Direct Public Offering - DPODutch AuctionFinal ProspectusGross SpreadInitial Public Offering - IPONew IssuePrimary MarketStabilizing BidUnderpricingUnderwriting

File Extension Dictionary

PopMail Message IndexdBASE Popup Menu

English Synonym and Antonym Dictionary

pops|popped|poppingsyn.: bang burst crachồng detonate explode fire shoot