Pronoun là gì

Cùng trung vai trung phong nước ngoài ngữ chotsale.com.vn English UK Vietnam mày mò về đại tự trong quy trình học tiếng Anh:

1. Định nghĩa đại từ

– Đại trường đoản cú là tự sửa chữa thay thế chodanh từ,rời sự tái diễn danh trường đoản cú.

You watching: Pronoun là gì

2. Phân các loại đại từ

*

Có 7 loại đại tự nhỏng sau:

2.1. Đại từ nhân xưng (personal pronouns)

Chủ ngữ

tân ngữ

Số ít:

ngôi thứ nhấtngôi sản phẩm công nghệ haingôi máy ba

Iyouhe/she/it

meyouhim/her/it

Số nhiều:

ngôi trang bị nhấtngôi sản phẩm công nghệ haingôi sản phẩm công nghệ ba

weyouthey

usyouthem

• Chức năng:

– I, he, she, we, they rất có thể lànhà ngữcủađộng từ:

He has lived here for 3 years.

– Me, him, her, us, them rất có thể làtân ngữthẳng củahễ từ.

I saw her at the tiệc ngọt last night.

– Me, hyên ổn, her, us, them rất có thể làtân ngữcon gián tiếp củacồn trường đoản cú.

Ann gave sầu hyên a book.

Hoặctân ngữcủagiới từ:

We couldn’t do it without them.

2.2. Đại tự cô động (indefinite pronouns)

• Ví dụ:

Nhóm kết hợp với some: something, someone, somebody toàn thân.Nhóm kết hợp với any: anything, anyone, anytoàn thân.Nhóm kết hợp với every: everything, everyone, everybody toàn thân.Nhóm kết phù hợp với no: nothing, no one, nobody.Nhóm chủ quyền bao gồm những từ: all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

• Một số trong những đại từ bỏ trên đây cũng có thể được sử dụng nhưtính từ bỏ (tính từbất định -indefinite adjectives): any, some, every, no, all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

2.3. Đại từ bỏ mua (possessive pronouns)

• Gồm: mine, yours, hers, his, ours, yours, theirs, its• Đại tự sở hữu = tính từ tải +danh từ

Ví dụ: That is Ann’s room. This is our room = This is ours.You’ve sầu got my pen. Where’s yours?

2.4. Đại trường đoản cú phản thân (reflexive pronouns)

•Gồm: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

Crúc ý: ourselves, yourselves, themselves là bề ngoài số nhiều.

• Chức năng:

– Làmtân ngữcủađụng từkhichủ ngữvàtân ngữlà và một người:

I cut myself.Tom & Ann blamed themselves for the accident.

– Được sử dụng như trường phù hợp bên trên sauhễ từ+ giới từ:

He spoke khổng lồ himself.Look after yourself.I’m annoyed with myself.

See more: Từ True Love Là Gì ? Real Love Nghĩa Là Gì? Tình Yêu Đích Thực Là Gì

– Được thực hiện nlỗi các đại trường đoản cú nhấn mạnhdanh từhoặc đại từ:

The King himself gave sầu her the medal.

Chúng thường xuyên nhấn mạnh chủ ngữ củacâuvà được đặt sau nó:

Ann herself opened the door.Tom himself went.

Khi chúng nhấn mạnh vấn đề cácdanh từkhông giống, chúng được đặt tức thì saudanh từđó:

I saw Tom himself.I spoke khổng lồ the President himself.

– Được áp dụng nlỗi cáctân ngữsaugiới từ:

I did it by myself.He did that lớn himself.

2.5. Đại trường đoản cú tình dục (relative sầu pronouns)

• Ví dụ: who, whom, which, that, whose,…• Chức năng:

– Who, that, which làmnhà ngữ:

The man who robbed you has been arrested.

Everyone that/who knew hyên ổn liked him.This is the picture that/which caused such a sensation.

– Làmtân ngữcủađộng từ:

The man whom I saw told me khổng lồ come bachồng today.The car which/that I hired broke down.

– Theo saugiới từ:

The ladder on which I was standing began khổng lồ slip.Tuy nhiên, giới trường đoản cú cũng có thể gửi xuống cuốimệnh đề:The ladder which I was standing on began khổng lồ slip.

– Hình thức tải (whose +danh từ):

The film is about a spy whose wife betrays hyên ổn.

Chú ý: when =in/on which

Where = in/at whichWhy = for which

Ví dụ:The year in which he was bornThe day on which they arrivedThe hotel at which they are stayingThe reason for which he refused is…

2.6. Đại tự chỉ định (demonstrative pronouns)

• Ví dụ: this, that, these, those…• Tính từ bỏ hướng đẫn (demonstrative adjectives) this, that cùng số nhiều của bọn chúng là these, those được sử dụng trướcdanh từnhằm xác xác định trí củadanh từấy so với fan nói.Khi nhữngtính từnày được sử dụng hòa bình, ko códanh từtheo sau, nó đổi mới đại tự chỉ định và hướng dẫn (demonstrative sầu pronouns).• Ngoài câu hỏi sửa chữa thay thế đến mộtdanh tự, đại tự chỉ định còn cho tất cả những người nghe tư tưởng gần hơn hay xa hơn về thời hạn hoặc khoảng cách.

See more: Năm 2017 Là Năm Con Gì - Năm Đinh Dậu Là Năm Gì

Ví dụ:There is this seat here, near me.There is that one in the last row. Which will you have, this or that?That is what I thought last year, this is what I think now.

2.7. Đại tự ngờ vực (interrogative sầu pronouns)

• Ví dụ: who, whom, whose, what, which• Chức năng:

– Làmnhà ngữ:

Who keeps the keys?Whose car broke down?Which pigeon arrived first?What kind of tree is that?

– Làmtân ngữcủađụng từ:

Who did you see?Whose umbrella did you borrow?Which hvà bởi you use?What paper vày you read?

Để tham mê khảonhững khóa họccùng biết thêm chi tiết hãy contact cùng với bọn chúng tôi: