Sau danh từ là gì

Vị trí của tính tự so với danh từ

Câu hỏi: Sự không giống nhau giữa impossible mission và mission impossible là gì?Trong giờ Anh nhiều tính từ, tất cả phân từ bỏ 2 (phân trường đoản cú vượt khứ), hoàn toàn có thể đứng trước với sau danh trường đoản cú. Nhưng trong vô số nhiều ngôi trường phù hợp, tôi lừng khừng sự khác biệt bao giờ thì tính từ bỏ đứng trước cùng Lúc thì lép vế danh từ.

*You watching: Sau danh từ là gì

 

Trả lời:

Tính từ bỏ đứng trước danh từ

Tính tự trong giờ Anh hay đứng trước danh tự với được đặt ở trong phần "modifier" tuyệt "attributive" - ngã nghĩa. Do kia chúng ta hay nói:* Getting all the way round Brazil in five sầu working days proved an impossible mission.* He asked me a number of difficult questions.* I was sitting next lớn the open window which I couldn"t cthua kém.Mission impossible, trường hợp tôi nhớ ko nhầm thì thuở đầu trên đây thương hiệu của một series bên trên vô tuyến Mỹ với sau đó được đưa thành phyên ổn. Trên thực tế chẳng có nguyên nhân gì mang lại câu hỏi đảo tính từ ra ẩn dưới danh tự vào trường hòa hợp này ko kể để tạo thành tuyệt vời. Nó đam mê sự chú ý của tín đồ nghe.

See more: Cơm Chó Là Gì? Ý Nghĩa Thú Vị Của Cụm Từ Ăn Cơm Chó Là Gì ? Cơm Chó Là Gì?See more: Critical Thinking Là Gì - Tầm Quan Trọng Của Critical Thinking

Các ngôi trường hợp ngoại lệ: tính tự đứng dau sinh tự

Các tính từ bửa nghĩa được đặt sau đụng từ khổng lồ be (cùng một số động tự đặc biệt quan trọng khác - Copular verbs). Bởi vậy bọn họ bao gồm :* The mission was impossible.* All the questions he asked were difficult.* The window remained open.Động tự liêh kết - copular verbs, nối tính tự cùng với chủ ngữ, thường xuyên miêu tả trạng thái của một vật dụng hay một người nào đó. Chúng có những động trường đoản cú : be, seem, appear, look, sound, smell, taste, feel, get, become, stay, remain, keep, grow, go, turn. Chúng ta tất cả những ví dụ sau:* The policemen became angry.* The suspects remained calm although I could see that they were anxious.* The soup looked, smelt và tasted good.Các tính tự xẻ nghĩa cũng đều có các tự bửa nghĩa thêm vào cho chủ yếu nó, ví dụ để biểu đạt nghĩa "capable of achieving first-class degrees" - có chức năng giành được bởi hạng duy nhất, thì nó thường xuyên được dùng đối với cả nhiều trường đoản cú này đứng ẩn dưới danh tự, vậy vị đứng trước danh từ nhưng mà nó bổ nghĩa cho:* We are recruiting students capable of achieving first-class degrees.Không nói: We are recruiting capable of achieving first class degree students.Nhưng: She was a capable student.* I used khổng lồ live in a house next khổng lồ the Royal Opera House.Không nói: I used khổng lồ live in a next to the Royal Opera House house.Nhưng: I live quite near you. In the next street, in fact.Tương trường đoản cú những tính từ sống dạng phân từ bỏ 2 (phân trường đoản cú quá khứ) cũng khá được đặt sau danh từ bỏ nhưng nó ngã nghĩa:* The people questioned about the incident gave very vivid accounts of what had happened.* The issues discussed at the meeting all had some bearing on world peace.Trong cả tư ví dụ bên trên chắc rằng phương pháp thường thì hơn là sử dụng một mệnh đề quan hệ tình dục (a relative clause):* We are recruiting students who are capable of achieving first-class degrees.* I used to lớn live in a house which was next to lớn the Royal Opera House.* The people who were questioned about the incident gave vivid accounts of what had happened.* The issues that were discussed at the meeting all had some bearing on world peace.Và ở đầu cuối, các tính trường đoản cú đi sau số đông các danh từ đo lường cùng sau những từ bỏ bao gồm chi phí tố some-, any- và no- :* The fence around the estate was three metres high, thirty-five sầu kilometres long & one hundred and twenty years old.* This place doesn"t look very promising, but let"s try and find somewhere nice for dinner.* I couldn"t find anything interesting on the television so I had an early night.* There"s somebody outside who wants lớn speak to lớn you. Shall I let him in?* Nobody toàn thân present at the meeting was able to lớn offer me any useful advice.


Tiếng Anh - học tập giờ anh - trung vai trung phong anh ngữ

Tiếng anh du học - Tiếng anh em nhỏ - giờ đồng hồ anh cho người đi làm

Kênh Tuyển Sinh