Tin tức kế toán: Sổ này mở theo từng đối tượng tập hợp ngân sách chi tiêu (Theo phân xưởng, phần tử sản xuất, theo sản phẩm, đội sản phẩm,… thương mại dịch vụ hoặc theo từng nội dung chi phí). Tiếp sau đây Tin tức kế toán xin nhờ cất hộ tới chúng ta Mẫu sổ giá thành sản xuất, marketing và bí quyết lập theo Thông bốn 200.

Bạn đang xem: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh

 I. Mẫu sổ chi phi sản xuất, kinh doanh theo Thông tứ 200.

*

Các bạn tải mẫu mã về:

 >> Mẫu sổ chi tiêu sản xuất sale theo Thông bốn 200 (File Word)

 >> Mẫu sổ ngân sách chi tiêu sản xuất sale theo Thông tư 200 (File Excel)

 II. Mục đích, căn cứ và phương pháp ghi sổ.

 1. Mục đích.

Xem thêm: Trải Nghiệm Đại Loạn Đấu - Vega Game Sắp Phát Hành Đại Loạn Đấu Tại Việt Nam

Sổ này mở theo từng đối tượng tập hợp chi phí (Theo phân xưởng, bộ phận sản xuất, theo sản phẩm, nhóm sản phẩm,… dịch vụ hoặc theo từng nội dung đưa ra phí).

2. Căn cứ và cách thức ghi sổ

Căn cứ vào sổ chi tiết chi phí SXKD kỳ trước – phần “Số dư cuối kỳ”, để ghi vào trong dòng “Số dư đầu kỳ” ở những cột cân xứng (Cột 1 cho Cột 8).

– Phần “Số gây ra trong kỳ”: địa thế căn cứ vào bệnh từ kế toán (chứng tự gốc, bảng phân bổ) để ghi vào sổ bỏ ra tiết chi phí SXKD như sau:

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ;

– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của triệu chứng từ dùng làm ghi sổ;

– Cột D: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh;

– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng;

– Cột 1: Ghi tổng số tiền tài nghiệp vụ tài chính phát sinh;

– trường đoản cú Cột 2 mang đến Cột 8: địa thế căn cứ vào nội dung nghiệp vụ tài chính phát sinh để ghi vào những cột tương xứng tương ứng cùng với nội dung ngân sách chi tiêu đáp ứng yêu thương cầu quản lý của từng tài khoản của doanh nghiệp.

– Phần (dòng) “Số dư cuối kỳ” được khẳng định như sau:

Số dư thời điểm cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + gây ra Nợ – tạo nên Có

*


? chăm trang kế toán: www.chotsale.com.vn

? Hoặc tổng đài đáp án của kế toán tài chính Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO: