Sơ đồ tổ chức công ty tnhh xây dựng

Tình hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác tác kế toán tại công ty TNHH xây dựng Tràng An.DOC


Bạn đang xem: Sơ đồ tổ chức công ty tnhh xây dựng

... từng công trình.PHầN II: TìNH HìNH Tổ CHứC Bộ MáY Kế TOáN Và Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH xây DựNG Tràng An. 1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty Do đặc điểm cơ cấu tổ chức ... lý đội máy thi công. Công tytổ chức đội máy thi công riêng đợc quản lý bởi tổ trởng tổ máy.- Phòng tài chính kế toán: Tổ chức công tác tài chính- kế toán trong công ty. Tập hợp và huy động ... 2009Số: 14/HĐGKHọ và tên: Phạm Đức Thờng Chức vụ: Giám đốc.Đại diện Công ty Công ty TNHH xây dựng Tràng An - bên giao khoán công việc xây rÃnh, trát tờng rÃnh công trình Hạ tâng kỹ thuật khu giÃn...
*

Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty TNHH xây dựng và thương mại Khánh Phượng.DOC


... động của công ty …………………15 đồ 2.1: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán…………………………………17 đồ 2.2 : Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán công ty 21Bảng số 2.3:Các tài khoản kế toán 22 đồ 2.4: ... khoản28 Sổ tổng hợp chi tiết TK 331 DANH MỤC ĐỒ BẢNG BIỂU Trang Sơ đồ 1.1: khái quát quy trình sản xuất kinh doanh…………………………10 đồ 1.2: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty …………………11 ... của công ty TNHH xây dựng và thương mại Khánh Phượng:1.2.1.Nhiệm vụ chức năng của công ty TNHH xây dựng và thương mại Khánh Phượng: Công ty TNHH XD và TM Khánh Phượng tham gia nhận thầu thi công...

Xem thêm: Cách Tải Itunes Và Cập Nhật Itunes Mới Nhất Cho Máy Tính, Laptop

*

*

*

*