*

*

Sự khác biệt giữa Thu nhập và Doanh thu - ĐờI SốNg

NộI Dung


Sự khác biệt chính - Thu nhập so với Doanh thu

Thu nhập và Doanh thu là hai thành phần chính trong doanh nghiệp quyết định mức độ tăng trưởng và tính bền vững. Sự khác biệt chính giữa thu nhập và doanh thu là thu nhập là chênh lệch giữa thu nhập và chi phí trong một khoảng thời gian, trong khi doanh thu là tổng thu nhập mà một công ty tạo ra thông qua kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ.

Bạn đang xem: Sự khác biệt giữa doanh thu và thu nhập

Vì cả hai thành phần này đều là các chỉ số tài chính quan trọng của một công ty nên chúng luôn được sử dụng trong quá trình ra quyết định.

NỘI DUNG 1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Thu nhập là gì 3. Doanh thu là gì 4. So sánh song song - Thu nhập so với Doanh thu 5. Tóm tắt

Thu nhập là gì?

Thu nhập cũng được hiểu là "https://chotsale.com.vn/su-khac-biet-giua-doanh-thu-va-thu-nhap/imager_2_16499_700.jpgLợi nhuận"https://chotsale.com.vn/su-khac-biet-giua-doanh-thu-va-thu-nhap/imager_2_16499_700.jpg và là mục tiêu chính của một công ty. Thu nhập ròng của một công ty được ghi vào dòng cuối cùng của báo cáo thu nhập (dòng dưới cùng). Thu nhập sẽ được tính sau khi trừ tất cả các khoản thu nhập từ chi phí.


Có ba loại Thu nhập chính. Họ đang,

Lợi nhuận gộp

Đây được tính là chênh lệch giữa doanh thu và chi phí doanh thu. Giá vốn tính đến tất cả các chi phí trực tiếp phát sinh để tạo ra doanh thu. Chi phí doanh thu được tính như sau

Chi phí doanh thu = Hàng tồn kho đầu kỳ + Hàng mua - Hàng tồn kho cuối kỳ

Lợi nhuận trước thuế (PBT)

Đây là thu nhập của công ty trước khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và là con số lợi nhuận mà thuế thu nhập được tính.

Lợi nhuận ròng

Đây là thu nhập được tạo ra sau khi xem xét tất cả các chi phí hoạt động gián tiếp khác như,

Chi phí quảng cáoChi phí pháp lýTiền thuê nhà, tiền lương, chi phí lãi vay

Lợi nhuận ròng cũng thường được gọi là lợi nhuận sau thuế (PAT). Đây là phần thu nhập thuộc về các cổ đông của công ty sau khi đã trừ thuế doanh nghiệp.

Lợi nhuận là yếu tố sống còn đối với sự tồn tại của các tổ chức kinh doanh vì nó là khía cạnh mà các cổ đông quan tâm nhất. Một phần lợi nhuận sẽ được chia cho các cổ đông dưới dạng cổ tức, phần còn lại sẽ được giữ lại và sử dụng cho hoạt động kinh doanh.


Doanh thu là gì?

Doanh thu đề cập đến thu nhập mà công ty kiếm được khi tiến hành một hoạt động kinh doanh. Nếu một công ty có nhiều đơn vị kinh doanh chiến lược thì tất cả chúng sẽ là đơn vị tạo ra doanh thu cho công ty. Trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, doanh thu được ghi ở dòng đầu tiên (dòng trên cùng).

Lợi nhuận không phải là mục tiêu duy nhất của tất cả các công ty; phần lớn các doanh nghiệp theo đuổi tăng trưởng doanh thu ngay cả trong một khoảng thời gian nhất định tùy thuộc vào các chiến lược tiếp thị khác nhau. Nếu công ty muốn thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường hoặc chiến lược phát triển thị trường với mục tiêu phát triển một lượng khách hàng lớn mạnh thì mục tiêu chính sẽ là tạo ra doanh thu càng nhiều càng tốt.

Ví dụ. Coca-Cola đang hoạt động tại hơn 200 quốc gia và yếu tố thành công quan trọng của họ là mạng lưới phân phối mà công ty đã đầu tư mạnh mẽ nhằm tiếp cận nhiều thị trường nhất có thể để tăng thị phần. Hơn nữa, các công ty như Unilever, McDonald’s và Microsoft luôn áp dụng chiến lược thâm nhập thị trường mới để có sự hiện diện toàn cầu.


Để áp dụng các hoạt động mở rộng quy mô lớn nhằm tăng thị phần, các công ty phải chịu chi phí đáng kể dưới dạng chi phí quảng cáo, bán hàng và phân phối. Vì vậy, tại thời điểm mở rộng như vậy, lợi nhuận thường sẽ thấp. Tuy nhiên, một khi cơ sở khách hàng trung thành được thiết lập, doanh thu sẽ được đảm bảo và lợi nhuận sẽ phát triển trong dài hạn.

*

Sự khác biệt giữa Thu nhập và Doanh thu là gì?

Thu nhập so với Doanh thu

Thu nhập là khoản chênh lệch giữa thu nhập và chi phí trong một khoảng thời gian.

Xem thêm: Đồng Hồ Nữ Chính Hãng Tại Hà Nội, Đồng Hồ Chính Hãng Đẹp Giá Rẻ Số 1 Tại Hà Nội

Doanh thu là tổng thu nhập trong một kỳ kế toán.
Chi phí
Chi phí được trừ vào thu nhập.Không trừ chi phí.
Ghi vào Báo cáo thu nhập
Điều này được ghi ở dòng trên cùng trong Báo cáo thu nhập.Điều này được ghi lại ở dòng dưới cùng trong Báo cáo thu nhập.

Tóm tắt - Thu nhập so với Doanh thu

Tóm lại, cả thu nhập và doanh thu đều rất quan trọng đối với một công ty, mặc dù cái này có thể được coi là quan trọng hơn cái kia trong những thời điểm nhất định tùy thuộc vào chiến lược của công ty. Sự khác biệt chính giữa thu nhập và doanh thu là thu nhập là tổng chênh lệch giữa thu nhập và chi phí trong một khoảng thời gian, trong khi doanh thu là tổng thu nhập mà một công ty tạo ra thông qua kinh doanh sản phẩm và dịch vụ.

Vì hai khía cạnh này đại diện cho các chỉ số tài chính quan trọng của công ty nên những người ra quyết định của công ty luôn cân nhắc chúng trước khi đưa ra các quyết định quan trọng. Do đó, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng cả thu nhập và doanh thu đều tăng trưởng với tốc độ ổn định hàng năm.

Tài liệu tham khảo:

“Sự khác biệt giữa EBIT và lợi nhuận trước thuế.”Sự khác biệt giữa EBIT và lợi nhuận trước thuế | Chron.com. N.p., n.d. Web. Ngày 06 tháng 2 năm 2017.

Oakley, Tom. “Coca-Cola: Ma trận Ansoff.”Chương trình tiếp thị. N.p., ngày 28 tháng 3 năm 2015. Web. Ngày 06 tháng 2 năm 2017.

“Thị phần-Chìa khóa để tạo ra lợi nhuận.”Tạp chí Kinh doanh Harvard. N.p., ngày 01 tháng 8 năm 2014. Web. Ngày 06 tháng 2 năm 2017.

Hình ảnh lịch sự:

“Doanh thu ứng dụng hàng ngày trên Google Play” của Intel Free Press - (CC BY-SA 2.0) qua CommonsWikimedia