Kết cấu với nội dung phản ánh của Tài khoản 632 – giá vốn mặt hàng bánđược Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:

→ Tham khảo: Chế độ kế toán doanh nghiệp – Thông tư 200

*

Trường hợp doanh nghiệp kế toán sản phẩm tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Bạn đang xem: Tài khoản 632 có số dư cuối kỳ không

Bên Nợ gồm:

Đối với hoạt động sản xuất, tởm doanh, phản ánh:

– Trị giá bán vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã phân phối trong kỳ.

– giá cả nguyên liệu, vật liệu, túi tiền nhân công vượt bên trên mức bình thường và ngân sách sản xuất phổ biến cố định không phân bổ được tính vào giá bán vốn hàng cung cấp trong kỳ;

– những khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau thời điểm trừ phần bồi thường vì chưng trách nhiệm cá nhân gây ra;

– giá thành xây dựng, tự chế TSCĐ vượt trên mức bình thường ko được tính vào nguyên giá bán TSCĐ hữu hình tự xây dựng, tự chế hoàn thành;

– Số trích lập dự chống giảm giá bán hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự chống giảm giá chỉ hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn số dự chống đã lập năm trước chưa sử dụng hết).

– Số trích lập dự chống giảm giá bán hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự chống giảm giá chỉ hàng tồn kho phải lập năm ni lớn hơn số dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết).

Đối với hoạt động marketing BĐS đầu tư, phản ánh:

– Số khấu hao BĐS đầu tư cần sử dụng để thuê mướn hoạt động trích vào kỳ;

– giá thành sửa chữa, nâng cấp, cải tạo BĐS đầu tư không đủ điều kiện tính vào nguyên giá BĐS đầu tư;

– giá cả phát sinh từ nghiệp vụ dịch vụ cho thuê hoạt động BĐS đầu tư trong kỳ;

– giá chỉ trị còn lại của BĐS đầu tư bán, thanh lý trong kỳ;

– ngân sách chi tiêu của nghiệp vụ bán, thanh lý BĐS đầu tư phát sinh trong kỳ;

– giá thành trích trước đối với sản phẩm & hàng hóa bất động sản được xác định là đã bán.

Bên có gồm:

Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, sản phẩm hóa, dịch vụ đã buôn bán trong kỳ sang tài khoản 911 “Xác định kết quả gớm doanh”;Kết chuyển toàn bộ giá thành kinh doanh BĐS đầu tư tạo nên trong kỳ để xác định kết quả hoạt động gớm doanh;Khoản hoàn nhập dự chống giảm giá bán hàng tồn kho cuối năm tài bao gồm (chênh lệch giữa số dự chống phải lập năm ni nhỏ hơn số đã lập năm trước);Trị giá hàng buôn bán bị trả lại nhập kho;Khoản trả nhập chi phí trích trước đối với hàng hóa bất động sản được xác định là đã bán (chênh lệch giữa số giá thành trích trước còn lại cao hơn ngân sách thực tế vạc sinh).Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá bán hàng chào bán nhận được sau khoản thời gian hàng tải đã tiêu thụ.Các khoản thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đã tính vào giá chỉ trị mặt hàng mua, nếu khi xuất bán sản phẩm hóa mà những khoản thuế đó được hoàn lại.

Tài khoản 632 – giá vốn sản phẩm bán không tồn tại số dư cuối kỳ.

Trường hợp doanh nghiệp kế toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

Xem thêm: Nơi Bán Đèn Flash Godox V860Ii Cho Canon (Kèm Pin Và Sạc), Flash Godox V860Ii Cho Canon (Kèm Pin Và Sạc)

Đối với doanh nghiệp marketing thương mại

Bên Nợ gồm:

Trị giá chỉ vốn của sản phẩm & hàng hóa đã xuất chào bán trong kỳ.Số trích lập dự chống giảm giá hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay lớn hơn số đã lập năm trước chưa sử dụng hết).

Bên tất cả gồm:

Kết chuyển giá bán vốn của hàng hóa đã gửi bán nhưng chưa được xác định là tiêu thụ;Hoàn nhập dự chống giảm giá chỉ hàng tồn kho cuối năm tài bao gồm (chênh lệch giữa số dự chống phải lập năm ni nhỏ hơn số đã lập năm trước);Kết chuyển giá bán vốn của hàng hóa đã xuất buôn bán vào bên Nợ tài khoản 911 “Xác định kết quả ghê doanh”.

Đối với doanh nghiệp sản xuất và sale dịch vụ.

Bên Nợ gồm:

Trị giá bán vốn của thành phẩm tồn kho đầu kỳ;Số trích lập dự chống giảm giá bán hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm ni lớn hơn số đã lập năm trước chưa sử dụng hết);Trị giá bán vốn của thành phẩm sản xuất hoàn thành nhập kho và dịch vụ đã trả thành.

Bên bao gồm gồm:

Kết chuyển giá chỉ vốn của thành phẩm tồn kho cuối kỳ vào mặt Nợ TK 155 “Thành phẩm”;Hoàn nhập dự chống giảm giá bán hàng tồn kho cuối năm tài thiết yếu (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước chưa sử dụng hết)Kết chuyển giá vốn của thành phẩm đã xuất bán, dịch vụ xong được xác định là đã cung cấp trong kỳ vào bên Nợ TK 911 “Xác định kết quả gớm doanh”.;

Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 632 – giá bán vốn hàng chào bán không có tài khoản cấp 2.

Mọi bỏ ra tiết xin vui vẻ liên hệ :

🗺️Địa chỉ : Tòa bên Hoàng Anh Safomec, Số 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM, Việt Nam.