Tạo báo cáo động trong excel

+ Chuẩn hóa CSDL: hiểu bí quyết sinh sản kết cấu bảng dữ liệu khoa học, tất cả quan hệ nam nữ nhau

+ Tạo báo cáo bởi SQL Builder: nguyên tắc từ tạo thành công tức bằng kéo thả chuột

+ Sử dụng hàm BS_Squốc lộ. Cách dùng trường đoản cú khóa SELECT, FROM, WHERE

+ Sử dụng tự khóa ORDER BY - Sắp xếp dữ liệu

+ Sử dụng trường đoản cú khóa DISTINCT, TOP: Lọc list tuyệt nhất, lôi ra n dòng đầu tiên.

You watching: Tạo báo cáo động trong excel

+ Sử dụng các hàm CELL, RANGE: Điều khiếu nại link với các ô nằm trong bảng tính.

BÀI 2: HÀM VÀ PHÉPhường. TÍNH KHI LẤY DỮ LIỆU. TẠO BÁO CÁO CHI TIẾT

+ Sử dụng những hàm DATA, MIN,MAX: Tím quý hiếm nhỏ, lớn nhất tất cả điều kiện, phnghiền tính vào mảng

+ Các hàm GetOnce, FORMULA: Cách phối hợp bí quyết Excel cùng report động

+ Sử dụng hàm IIF(): Sử dụng hàm logic để làm báo cáo

+ Cnhát dòng với ở trong tính INSERT=NO/YES: Tạo tính cồn của report, từ bỏ co và giãn cái, cột Lúc dữ liệu tăng tuyệt giảm.

+ Loại quăng quật cái tiêu đề với thuộc tính HR=NO/YES

+ Phương thơm pháp tạo report hễ trong Excel cùng với hàm BS_SQL

BÀI 3: LẤY DỮ LIỆU TỪ NHIỀU BẢNG

+ Báo cáo với ghxay nối các bảng dữ liệu

+ Sử dụng tự khóa FROM.

See more: Nơi Bán Balo Laptop Glado Cylinder Blc002 Giá Rẻ Nhất Tháng 08/2021

+ INNER JOIN: Liên kết những bảng tất cả khóa search kiếm đúng mực nhì bên

+ LEFT JOIN: Liên kết các bảng ưu tiên

+ RIGHT JOIN: Liên kết cấc bảng ưu tiên đề nghị

BÀI 4: TẠO BÁO CÁO TỔNG HỢP

+ Sử dụng trường đoản cú khóa GROUP BY, HAVING: Báo cáo gộp những mẫu dữ liệu tương đương nhau để tổng đúng theo.

+ Sử dụng hàm những thống kê SUM, COUNT, AVG, MIN, MAX: Sử dụng các hàm những thống kê quan trọng nhằm tổng vừa lòng các điều kiện.

+ Hàm RECNO() - Đánh số trang bị tự tự động trong báo cáo

+ Sử dụng hàm VTC -Tạo báo tách bóc cột tự động.

See more: Kiểm Tra Mã Giao Dịch Vietcombank, Xem Lịch Sử Giao Dịch Vietcombank Bằng Cách Nào

BÀI 5: LIÊN KẾT cơ sở dữ liệu BÊN NGOÀI VỚI BẢNG TÍNH EXCEL. KẾT NỐI DỮ LIỆU QUA MẠNG

+ Sử dụng nằm trong tính NAME, AutoNames- Tạo NAME đến vùng dữ liệu trả về bươi BS_SQL

+ Làm báo cáo tài liệu được mang tài liệu từ bỏ cơ sở dữ liệu phía bên ngoài với thuộc tính DBKEY

+ Làm báo cáo tài liệu được lấy tài liệu từ sever vào mạng LAN hoặc Internet với nằm trong tính SERVERSOURCE=YES

+ Hàm SQL: Cập nhật mối cung cấp tài liệu có hàm BS_SQL

BÀI 6: HÀM cơ sở dữ liệu TRONG ADD-IN A-TOOLS

+ Hàm BS_DVLOOKUP: Tìm tìm nhiều ĐK, trả về mảng cực hiếm tra cứu được

+ Hàm BS_DSUM: Tính tổng với khá nhiều điều kiện

+ Hàm BS_DCOUNT: Đếm quý giá với khá nhiều điều kiện

+ Hàm BS_DMIN: Tính quý hiếm nhỏ dại tuyệt nhất với tương đối nhiều điều kiện

+ Hàm BS_DMAX: Tính cực hiếm lớn số 1 với nhiều điều kiện

+ Hàm BS_DAVG: Tính trung bình với rất nhiều điều kiện

+ Hàm BS_DVAR: Tính độ lệch chuẩn với rất nhiều điều kiện

+ Hàm BS_DFUNC: Tính nhiều điều kiện theo tmê say số là tên hàm

+ Hàm BS_TABLE: Trích thanh lọc dữ liệu - Cách thức làm không giống của BS_SQL

BÀI 7: TẠO VÀ CHẠY MACRO/VBA CÙNG CÁC SỰ KIỆN HÀM BS_Squốc lộ (DÀNH CHO NGƯỜI BIẾT LẬP. TRÌNH VBA)

+ Cho phép chạy một macro trước khi cập nhật tài liệu vào bảng tính

+ Cho phxay chạy một macro sau thời điểm tài liệu được cập nhật

+ Cho phxay chạy một macro Khi nhấp đúp loài chuột vào vùng tài liệu (có hàm BS_SQL)

+ Cho phép chạy một macro khi nhỏ trỏ ô di chuyển

+ Cho phxay chạy một macro (hàm) để biến đổi quý giá vào quá trình nhận dữ liệu trường đoản cú công dụng tầm nã vấn SQL.

BÀI 8: TẠO CÔNG THỨC MẢNG BẰNG FORMULA BUILDER. ĐỌC SỐ THÀNH CHỮ VÀ CÁC CHỨC NĂNG PHỤ

*

Video tạo nên report rượu cồn bằng Query Table - Lọc tài liệu nhiều ĐK vào Excel

(Lọc dữ liệu nhiều điều kiện trong Excel và A-Tools thuận lợi trong 2 phút)

(5 bước sản xuất report tổng đúng theo nhập xuất tồn vào Excel chỉ bằng con chuột cùng với Add-in A-Tools)


VIDEO Hướng dẫn sinh sản báo gộp đội có rất nhiều cấp cho vào Excel cùng A-Tools cùng với hàm BS_SQL biến hóa năng động hơn Subtotal