Thẻ SIM, mã PIN và mã bảo vệĐiện thoại của tôi yêu cầu mã PIN/PIN2/PUK/PUK2. Điện thoại của tôi yêu cầu mã bảo vệ. Điện thoại của tôi hiển thị "Thẻ SIM bị từ chối" hoặc "Thẻ SIM không được chấp nhận". Vì sao một số IMEI (Nhận Dạng Thiết Bị Di Động Quốc Tế) lại quan trọng và làm thế nào để biết số IMEI của điện thoại di động của tôi? Tôi mất điện thoại. Làm thế nào khóa điện thoại để ngăn không cho sử dụng trái phép? Điện thoại chotsale.com.vn series 60, 80, 90 có virút. Làm thế nào để loại bỏ nó? --------------------------------------------------------------------------------Trả Lời1. Điện thoại của tôi yêu cầu mã PIN/PIN2/PUK/PUK2.

Bạn đang xem: Thẻ sim bị từ chối

Bạn đang xem: Thẻ sim bị từ chối

Điện thoại của bạn được trang bị một hoặc nhiều mã để bảo vệ chống sử dụng trái phép. Mã PIN và mã PUK thực sự bảo vệ thẻ SIM, thẻ nhỏ bên trong điện thoại để thiết lập kết nối mạng.Trong hầu hết các trường hợp, nhà điều hành hoặc nhà cung cấp dịch vụ là nguồn trợ giúp tốt nhất với mã PIN và mã PUK. Mã phổ biến nhất là mã PIN (Số Nhận Diện Cá Nhân), bạn có thể tự cài mã này và có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt bằng cách thực hiện theo hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng. Mã PIN2 làm mã PIN có chức năng như lớp bảo vệ thứ hai cho những chức năng chính của điện thoại. Nó hoạt động giống như mã PIN, và thông tin thêm khả dụng trong hướng dẫn sử dụng. Nếu nhập sai mã PIN nhiều lần, điện thoại có thể yêu cầu mã PUK (Mã Số Mở Khóa Cá Nhân). Mã PUK là một mã gồm 8 chữ số được cung cấp bởi nhà điều hành hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Nếu nhập sai mã PIN2 nhiều lần, điện thoại có thể yêu cầu mã PUK2. Vui lòng liên hệ với nhà điều hành hoặc nhà cung cấp dịch vụ để được trợ giúp với mã PIN và/hoặc mã PUK. Nếu bạn đã liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ và mã được cung cấp không hoạt động, bạn sẽ phải xin một thẻ SIM mới từ nhà điều hành hoặc nhà cung cấp dịch vụ.Đầu trang2. Điện thoại của tôi yêu cầu mã bảo vệ.Điện thoại của bạn được trang bị một hoặc nhiều mã để bảo vệ chống sử dụng trái phép. Xin lưu ý rằng mã bảo vệ bảo vệ chính điện thoại, khác với mã PIN bảo vệ thẻ SIM.Nếu điện thoại yêu cầu bạn nhập mã bảo vệ và bạn chưa kích hoạt mã nào, vui lòng thực hiện theo bước sau: Nhập mã bảo vệ mặc định: 12345. Chỉ thử một lần. Nếu điện thoại vẫn yêu cầu mã bảo vệ, vui lòng mang điện thoại đến trung tâm dịch vụ của chotsale.com.vn gần nhất để kiểm tra. Bạn có thể tìm địa chỉ của các trung tâm dịch vụ từ menu thả xuống ở cuối phần Sửa chữa.Xin lưu ý:Một số nhà điều hành cấu hình điện thoại để chúng chỉ hoạt động với các thẻ SIM của họ. Trong trường hợp này, nếu bạn nhập sai mã ba lần liên tục trở lên, điện thoại có thể khóa vĩnh viễn. Nếu trường hợp này xảy ra, hãy liên hệ với nhà điều hành hoặc nhà cung cấp dịch vụ để được trợ giúp. Trong các trường hợp khác, khi bạn nhập sai mã ba lần liên tiếp trở lên, điện thoại sẽ chuyển sang "chế độ nghỉ" và không chấp nhận bất kỳ mục nhập nào trong 15 phút tiếp theo. Trong trường hợp này, hãy tắt điện thoại, sau đó bật lại, để điện thoại nghỉ hoặc không chạm vào điện thoại trong 15 phút, sau đó thử lại hoặc mang điện thoại đến một điểm chotsale.com.vn Care. Đầu trang3.

Xem thêm: Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã Điểm Chuẩn 2020, Điểm Chuẩn Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã 2020, Kma

Điện thoại của tôi hiển thị "Thẻ SIM bị từ chối" hoặc "Thẻ SIM không được chấp nhận".
Thẻ SIM (mô-đun nhận diện thuê bao) là một thẻ nhỏ bên trong điện thoại giúp thiết lập kết nối mạng. Thẻ SIM được cung cấp bởi nhà điều hành hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Trong hầu hết các trường hợp, họ là nguồn trợ giúp tốt nhất cho các vấn đề về thẻ SIM. Điện của bạn có thể hiển thị thông báo lỗi thẻ SIM nếu:Thẻ SIM không thẳng hàng. Nếu gần đây điện thoại bị rơi, va đập, hoặc bị mở ra, thẻ SIM có thể cần điều chỉnh lại. Hãy thực hiện theo hướng dẫn lắp thẻ SIM trong hướng dẫn sử dụng. Mã PUK (Mã Số Mở Khóa Cá Nhân) bị nhập sai nhiều lần. Làm như vậy có thể hủy kích hoạt thẻ SIM. Nếu việc hủy kích hoạt có vẻ là vĩnh viễn, hãy liên hệ với nhà điều hành hoặc nhà cung cấp dịch vụ để yêu cầu cung cấp một thẻ SIM mới. Nếu gần đây bạn thay đổi nhà cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp này, thẻ SIM hoặc điện thoại của bạn có thể được cấu hình cho nhà điều hành trước đó và có thể yêu cầu cấu hình lại. Cũng có thể do điện thoại của bạn đã được cấu hình để không thể sử dụng nó với một thẻ SIM của một nhà điều hành hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác. Vui lòng liên hệ với nhà điều hành hoặc nhà cung cấp dịch vụ để được trợ giúp. Nếu không có trường hợp nào trong số này áp dụng với bạn và bạn tiếp tục nhận được thông báo lỗi này, thẻ SIM của bạn có thể đã bị hư. Vui lòng liên hệ với nhà điều hành hoặc nhà cung cấp dịch vụ để kiểm tra và/hoặc thay thẻ SIM. Hoặc, cách khác, hãy mang điện thoại đến trung tâm dịch vụ chotsale.com.vn gần nhất để kiểm tra. Bạn có thể tìm địa chỉ của các trung tâm dịch vụ từ menu thả xuống ở cuối phần Sửa chữa.Đầu trang4. Vì sao một số IMEI (Nhận Dạng Thiết Bị Di Động Quốc Tế) lại quan trọng và làm thế nào để biết số IMEI của điện thoại di động của tôi?Số IMEI là một số riêng gồm 15 chữ số được sử dụng để nhận dạng điện thoại di động trong mạng GSM. Có thể kiểm tra số IMEI bằng cách nhập *#06# và mã riêng gồm 15 chữ số sẽ hiển thị trên màn hình. Trong trường hợp không may điện thoại di động của bạn bị mất, việc cung cấp số IMEI này cho cảnh sát và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có thể là hữu ích.Đầu trang5.Tôi mất điện thoại. Làm thế nào khóa điện thoại để ngăn không cho sử dụng trái phép?chotsale.com.vn không có hệ thống để khóa điện thoại. Tuy nhiên, nếu bạn cung cấp cho chúng tôi số IMEI của điện thoại này, chúng tôi có thể cảnh báo Trung Tâm Dịch Vụ Ủy Quyền về điện thoại bị mất. Bạn cũng nên báo cảnh sát.Đầu trang6.Điện thoại chotsale.com.vn series 60, 80, 90 có virút. Làm thế nào để loại bỏ nó?Việc diệt Vi Rút Di Động trong dòng điện thoại chotsale.com.vn 60, 80, 90 có thể được thực hiện theo nhiều cách như là tải xuống các ứng dụng Diệt Vi Rút Di Động của Bên Thứ Ba. Cách này cũng phụ thuộc vào loại vi rút điện thoại bị nhiễm. Bạn có thể tham khảo mục hỗ trợ của các ứng dụng Diệt Vi Rút Di Động của Bên Thứ Ba để biết hướng dẫn về cách diệt Vi Rút Di Động trên điện thoại.Để tìm hiểu thêm về cách bảo vệ điện thoại di động, hãy truy cập vào www.chotsale.com.vn.com/securityĐầu trang