Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ chotsale.com.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


Bạn đang xem: Go through là gì : Định nghĩa, ví dụ trong tiếng anh, nghĩa của từ through

We use across as a preposition (prep) and an adverb (adv). Across means on the other side of something, or from one side to the other of something which has sides or limits such as a city, road or river: …
We use over as a preposition and an adverb to refer to something at a higher position than something else, sometimes involving movement from one side to another: …
We use across as a preposition (prep) and an adverb (adv). Across means on the other side of something, or from one side to the other of something which has sides or limits such as a city, road or river: …
We use over as a preposition and an adverb to refer to something at a higher position than something else, sometimes involving movement from one side to another: …
A through train or bus goes all the way from one place to another place without the passenger having to change trains or buses.
We use across as a preposition (prep) and an adverb (adv). Across means on the other side of something, or from one side to the other of something which has sides or limits such as a city, road or river: …
We use over as a preposition and an adverb to refer to something at a higher position than something else, sometimes involving movement from one side to another: …
*

*

Xem thêm: Vận Động Hành Lang ( Lobby Là Gì ? Nguyên Tắc Vận Động Của Lobby

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập chotsale.com.vn English chotsale.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
{{#verifyErrors}}

{{message}}