Through là gì

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự chotsale.com.vn.Học những từ bạn cần tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.




You watching: Through là gì

We use across as a preposition (prep) & an adverb (adv). Across means on the other side of something, or from one side lớn the other of something which has sides or limits such as a đô thị, road or river: …
We use over as a preposition & an adverb khổng lồ refer to lớn something at a higher position than something else, sometimes involving movement from one side lớn another: …
We use across as a preposition (prep) and an adverb (adv). Across means on the other side of something, or from one side lớn the other of something which has sides or limits such as a city, road or river: …
We use over as a preposition & an adverb khổng lồ refer to lớn something at a higher position than something else, sometimes involving movement from one side to lớn another: …
A through train or bus goes all the way from one place to another place without the passenger having khổng lồ change trains or buses.
We use across as a preposition (prep) & an adverb (adv). Across means on the other side of something, or from one side khổng lồ the other of something which has sides or limits such as a city, road or river: …
We use over as a preposition & an adverb to lớn refer to lớn something at a higher position than something else, sometimes involving movement from one side to lớn another: …
*

*



See more: Vận Động Hành Lang ( Lobby Là Gì ? Nguyên Tắc Vận Động Của Lobby

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập chotsale.com.vn English chotsale.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: Kỳ Thi Act Là Gì - Tìm Hiểu Về Kỳ Thi Act

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message