Bạn đang quan tâm đến Tờ khai quyết toán thuế TNCN tiếng anh hãy tham khảo bài viết sau để biết thêm về Tờ khai quyết toán thuế TNCN tiếng anh nhé. Cùng với một cá nhân có thu nhập cá nhân từ 2 nơi dường như không biết cách tính thuế thu nhập cá nhân 2 nơi như vậy nào nội dung bài viết sau sẽ hỗ trợ cho các bạn biết phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân 2 chỗ và Tờ khai quyết toán thuế TNCN giờ anh như thế nào.

Bạn đang xem: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân bằng tiếng anh

*

Tờ khai quyết toán thuế TNCN tiếng anh


1. Tờ khai quyết toán thuế TNCN tiếng anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho nhóm cá thể kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu Số tiền
1Doanh thu bán sản phẩm hoá và cung cấp dịch vụ

 

21 
2Các khoản bớt trừ doanh thu

 

22 
3Chi tổn phí sản xuất, marketing hàng hoá, dịch vụ

 

23 
4Thu nhập chịu thuế từ chuyển động kinh doanh

 

24 
5Doanh thu chuyển động tài chính

 

25 
6Chi tầm giá tài chính

 

26 
7Thu nhập từ vận động tài chính

 

27 
8Thu nhập khác

 

28 
9Chi phí tổn khác

 

29 

CHI TIẾT THU NHẬP VÀ SỐ THUẾ CỦA CÁ NHÂN trong NHÓM

Tôi cam đoan những câu chữ kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước luật pháp vềnhững câu chữ đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ với tên: ……………………

Chứng chỉ hành nghề số:………

Ngày ……tháng ……..năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ chúng ta tên; dịch vụ và đóng vệt (nếu có)

2. Quyết toán thuế giờ đồng hồ anh

Quyết toán thuế tiếng Anh là tax finalization và định nghĩa Tax finalization is a mandatory job that every business must carry out the procedure after a certain time of establishment.

Xem thêm: Định Nghĩa Đường Trung Tuyến Là Gì ? Tính Chất Đường Trung Tuyến Và Bài Tập

3. Đối tượng nộp thuế TNCN 

Căn cứ theo pháp luật tại Điều 2 phương pháp thuế thu nhập cá thể 2007, sửa đổi bổ sung cập nhật 2012, đối tượng nộp thuế TNCN bao gồm:

Cá nhân cư trú bao gồm thu nhập chịu thuế phát sinh vào và quanh đó lãnh thổ Việt Nam, thỏa mãn nhu cầu các đk sau:

Có khía cạnh tại việt nam từ 183 ngày trở lên trên tính trong 1 năm dương kế hoạch hoặc tính theo 12 mon liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;Có nơi ở liên tục tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đk thường trú hoặc có nhà thuê đặt ở tại việt nam theo thích hợp đồng thuê có thời hạn.Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu đựng thuế gây ra trong phạm vi hoạt động Việt Nam

4. Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cá nhân

Tờ khai quyết toán thuế chủng loại số 02/QTT-TNCN phát hành kèm theo Thông tứ số 92/2015/TT-BTC.Nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho những người phụ thuộc, chuẩn bị thêm Phụ lục mẫu mã số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.Bản photo các chứng từ chứng tỏ số thuế đã khấu trừ, vẫn tạm nộp vào năm, số thuế vẫn nộp ở quốc tế (nếu có).Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng tỏ khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học tập (nếu có).

5. Các thắc mắc thường gặp.

Những đối tượng người dùng nào yêu cầu quyết toán thuế các khoản thu nhập cá nhân?

Tổ chức, cá thể chi trả tthu nhập (Doanh nghiệp): Quyết toán cho phần thu nhập mà lại doanh nghiệp đã chi trả vào năm.

Cá nhân gồm thu nhập (người lao động): Quyết toán bỏ phần thu nhập nhưng mà mình nhận được trong năm.