Tolerance là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


You watching: Tolerance là gì

*
*
*

tolerance
*

tolerance /"tɔlərəns/ danh từ lòng khoan dung; sự tha thứkhổng lồ show great tolerance: tỏ ra độ lượng đạo độ sự kiên nhẫn sự chịu đựng; sức Chịu đựng đựngtolerance of heat: sự Chịu đựng đựng mức độ nóng (y học) sự Chịu đựng được thuốc
độ mang lại phépđộ dung saidung hạnacid tolerance: dung hạn axit (của đất)core diameter tolerance: dung hạn đường kính của lõicore diameter tolerance: dung hạn 2 lần bán kính của nhândamage tolerance: dung hạn hỏng hỏngfrequency tolerance: dung hạn tần sốhumidity tolerance: dung hạn ẩmnoise tolerance: dung hạn tạp nhiễuphase tolerance of the pilot signal: dung hạn trộn của biểu hiện phía dẫnsurface tolerance: dung hạn bề mặttighter frequency tolerance: dung hạn tần số chặt hơntolerance on the frequency response: dung hạn trên sự đáp ứng tần sốdung saiGiải yêu thích EN: The allowable range of deviation from kiến thiết specifications, expressed as a percentage of the nominal value.Giải say đắm VN: Là giá trị sai lệch cho phép trường đoản cú xây dựng chuyên môn được tính nlỗi số pần trăm của giá trị thông thường.Cell tolerance variation (CTV): biến hóa thiên dung không nên tế bàoadjustment tolerance: dung sai hiệu chỉnhadjustment tolerance: dung sai điều chỉnhangle tolerance: dung không đúng gócbilateral tolerance: dung không nên đối xứngcthua kém tolerance: dung không đúng phạm vi hẹpcthua kém tolerance: dung không nên chặtconcentriđô thị tolerance: dung không đúng độ đồng tâmcone tolerance: dung không đúng côndimensional tolerance: dung không đúng kích thướcfit tolerance: dung không đúng gắn thêm rápfitting tolerance: dung không nên gắn thêm ghépflatness tolerance: dung sai độ phẳngkhung tolerance: dung không đúng khuônfrequency tolerance: dung sai tần sốgearing tolerance: dung sai đồng bộ rănggeneral tolerance: dung không đúng tổng thểhole tolerance: dung sai 2 lần bán kính lỗhumidity tolerance: dung không nên độ ẩmlimit of tolerance: giới hạn dung sailot tolerance percentage of defective: Xác Suất dung sai khuyết tật của lônarrowing of frequency tolerance: sự thu thanh mảnh dung không nên tần sốpile tolerance: dung sai cọcpositional tolerance: dung không đúng vị tríunique tolerance: dung không đúng chất lượng lượngrail wear tolerance: dung không nên mòn rayrelative sầu humidity tolerance: dung không nên (mang lại phép) của độ ẩm tương đốikích thước tolerance: dung không đúng kích thướcstandard tolerance: dung không nên tiêu chuẩntemperature tolerance: dung sai nhiệt độtolerance chart: sơ đồ dung saitolerance chart: bảng dung saitolerance class: cấp cho dung saitolerance in size: dung sai kích thướctolerance limit: số lượng giới hạn dung saitolerance limits: các số lượng giới hạn dung không đúng mang lại phéptolerance margins: phạm vi dung saitolerance margins: trường dung saitolerance of fit: dung không đúng đính thêm ghéptolerance of position: dung sai vị trítolerance on the diameter: dung sai con đường kínhtolerance range: bảng dung saitolerance range: phạm vi dung saitolerance range: giới hạn dung saitolerance unit: đơn vị chức năng đo dung saitolerance zone: miền dung saitolerance zone: phạm vi dung saiunilateral tolerance method: phương pháp dung không đúng đơnwall thickness tolerance: dung không đúng chiều thành ốngdung không nên kích thướclượng dưkích thước tolerance: lượng dư kích thướctolerance in size: lượng dư kích thướckhông đúng số cho phépgrain tolerance: không đúng số được cho phép graintolerance in construction: không nên số chất nhận được (dung sai) trong thi côngsự chấp nhậnsự đến phépsự dung nạpLĩnh vực: y họcdung nạpdrug tolerance: dung nạp thuốcglucose tolerance test: nghiên cứu hấp phụ glucose (dùng vào chần đoán tè tháo đường)acceleration tolerancemức độ chịu dựng lực tăng tốccore tolerance fieldtua quang đãng ngôi trường dùng không nên lõifault tolerancedung saifault tolerancekhả năng chống lỗifault tolerancesai lỗi mang đến phépđộ không đúng biệtdung hạndung saihạn độ chất hàng thừa thiếunút sai biệt cho phépkhông nên độkhông nên số mang đến phépsự khoan dungalcohol toleranceđộ bền rượufermentation tolerance of flourđộ lên men của bộtsalternative text tolerancethời gian chịu đựng muốisampling tolerancemức không nên sót mang mẫu đến phépsugar toleranceđộ bền đườngtolerance limitsố lượng giới hạn có thể chấp nhận được <"tɔlərəns> o sự cho phép, dung không nên Phạm vi cầm đổi được cho phép so với một trị số nhất định. § wall thickness tolerance : dung không nên chiều dày thành ống
*See more: " Take After Là Gì ? Nghĩa Của Từ Take After Trong Tiếng Việt

*

*

tolerance

Từ điển Collocation

tolerance noun

ADJ. great, high, remarkable | low | amused, patronising He watched the kids throw water around with amused tolerance. | political, racial, religious | zero (of crime) Howard County has a zero tolerance policy on alcohol use by teenagers.

QUANT. degree, level

VERB + TOLERANCE have sầu | show | laông xã | learn

TOLERANCE + NOUN cấp độ

PREP. ~ for Some children have sầu a low tolerance for boredom. | ~ of people with a high tolerance of discomfort | ~ to lớn Tolerance to alcohol decreases with age. | ~ towards She was showing greater tolerance towards her younger sister than before.

Từ điển WordNet


n.

the power or capacity of an organism to tolerate unfavorable environmental conditionsthe act of tolerating somethingwillingness to lớn recognize & respect the beliefs or practices of others


See more: Chất Lượng Là Gì ? Khái Niệm Chất Lượng Là Gì

Oil and Gas Field Glossary

The permissible deviation from the specified value.

English Synonym và Antonym Dictionary

tolerancesant.: intolerance