Turnover là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


You watching: Turnover là gì

*
*
*

turnover
*

Turnover (Econ) Doanh thu, klặng ngạch.+ Xem TOTAL REVENUE.
turnover vòng quay, sự tròn xoay
doanh thuturnover tax: thuế doanh thusự luân chuyểnlabor turnover: sự giao vận lao độngvốn luân chuyểnLĩnh vực: hóa học và thứ liệusự lật đổ (xe) doanh thuvốn giao vận (gớm doanh)Lĩnh vực: xây dựngsự lật ngượcsự luân chuyển vốnadjustment for staff turnover and delayssự kiểm soát và điều chỉnh luân chuyển nhân lựcadjustment for staff turnover & delayssự kiểm soát và điều chỉnh giao vận nhân sựassets turnover factorhệ số chu chuyển vốnassets turnover factorhệ số tảo vòng vốnblank mold turnoversự xoay đổ khuôn phôiblank mould turnoversự quay đổ khuôn phôikhông tính tiền surplus of turnoversự rút ít vốn lưu lại độngfreight turnoverlượng vận chuyển sản phẩm hóalabor turnoversự lưu chuyển lao độnglabour turnoverlượng lưu gửi nhân lựcrail turnoverray bị đổturnover jobquá trình hiệu chỉnh (nhằm sát hoạch công trình)turnover numbersố con quay vòngturnover of staffsự di chuyển nhân sựturnover of staffsự đổi khác nhân sựturnover rateXác Suất tảo vòngturnover rate of current assetssự chu đưa vốn giữ độngturnover rate of current assetstốc độ vòng quay vốn lưu độngturnover rate of partsmốc giới hạn sử dụng chi tiết (cơ khí và kết cấu)turnover tableđế con quay (lắp thêm có tác dụng khuôn)working capital turnovertảo vòng vốn giữ độngđiều chỉnh (nhân viên)doanh sốcomposite turnover: lợi nhuận tổng hợpconsolidated turnover: nấc doanh thu hợp nhấtforeign trade turnover: doanh số ngoại thươngmerchandise turnover: doanh thu mặt hàng hóatax-không tính tiền turnover: doanh số miễn thuếturnover ratio: tỉ suất doanh số giá trị tài sản gắng địnhyearly turnover: doanh số hàng nămdoanh thunet turnover: lệch giá ròngnet turnover: doanh thu dòngrate of turnover: nút lệch giá (kyên ổn ngạch)turnover tax: thuế doanh thulượng giao dịchlưu lại độngnumber of turnover of current fund: chu kỳ tảo vòng của vốn giữ độngturnover of current assets: chu chuyển gia sản lưu lại độngturnover of net working capital: chu gửi vốn giữ hễ thuầnworking capital turnover: mức quay vòng vốn lưu độngmức chu chuyển (sản phẩm tồn trữ)nấc tiêu thụvòng luân chuyểnLĩnh vực: ttckluân chuyển, doanh thu, vận tốc sửa chữa thay thế công nhânGiải ưa thích VN: Tài chánh: 1. Số lần gia tài đang có, được sửa chữa thay thế trong suốt một thời khoảng chừng kế toán thù, thường là một trong năm. Xem: Accounts Receivable Turnover, Inventory Takeover. 2. Tỷ lệ số bán sản phẩm năm của chúng ta đối với trị giá thuần (vốn) tính toán mức độ cửa hàng rất có thể phát triển nhưng không bắt buộc chi tiêu thêm vốn Khi so sánh cùng với thời gian qua. làm việc Anh: tức là số cung cấp hằng năm. Liên hệ ngành: tổng cộng công ăn uống câu hỏi có tác dụng phân tách mang đến số công nhân được sửa chữa thay thế trong veo thời gian ấn định.

See more: Adv Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Adv Trong In Ấn Là Gì Bạn Có Biết


See more: Vậy Vai Trò Của Mod Là Gì ? Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Mod Là Gì


Chứng khoán: số lượng CP được giao thương tính thông qua số Xác Suất tổng số CP được liệt kê trên một thị phần vào một thời khoảng, thường là 1 ngày hay một năm. Tỷ lệ này cũng rất được vận dụng mang lại số hội chứng khoán của cá nhân và hạng mục chi tiêu của cá thể giỏi đơn vị chi tiêu trực thuộc tổ chức triển khai.account receivable turnovergiao vận (vòng quay) những khoản yêu cầu thutrương mục receivable turnovergiao vận các khoản đề nghị thutài khoản receivable turnovernấc chu đưa nợ đề nghị thuaccounts receivable turnovervòng xoay số chi phí đang thu đượcasphối turnoverratio tỷ lệ vòng xoay tài sảnasset turnover ratioXác Suất vòng xoay tài sảnbusiness turnoverdoanh sốbuy turnover (to lớn ...)cung cấp thống phân phối tháocapital turnoverPhần Trăm giữa mại vụ một tổ chức kinh doanh và số vốn được dùngcapital turnovervòng xoay vốncapital turnover ratiotỉ suất chu đưa bốn bạn dạng. commodity turnoverchu ship hàng hóacycle of capital turnoverkỳ chu chuyển đồng vốndays of turnoversố ngày quay vòngdeposit turnoverlượng tiền gửi cù vòngdeposit turnovernấc chu giao dịch chuyển tiền gửiexport turnoverdoanh sốexport turnoverkim ngạch xuất khẩuforeign trade turnoverklặng ngạch men ngoại thươnginventory turnovernấc vận chuyển kho hànginventory turnovermức cù vòng tồn khoinventory turnovertỉ lệ chu đưa tồn khoinventory turnoverxác suất luân chuyển sản phẩm hóainventory turnover periodchu kỳ tồn khoinventory turnover periodkhoảng chừng thời gian chu đưa tồn khoinvestment turnovernấc chu đưa đầu tưjob turnoverbiến động nhân sự <"tə:n,ouvə> o sự đo ngược hướng dốc Sự đo ngược hướng dốc của đá trầm tích dọc theo đứt gãy. o sự lật đổ (xe); doanh thu; vốn luân chuyển (tởm doanh)

Từ điển chuyên ngành Thể thao: Bóng rổ

Turnover

Mất quyền giữ lại bóng

Từ điển siêng ngành Thể thao: Bóng đá

Turnover

Mất quyền duy trì bóng

Từ điển chăm ngành Thể thao: Bóng rổ

Turnover

Mất quyền duy trì bóng

Từ điển chuyên ngànhThể thao: Bóng rổ

TURNOVER : A loss of possession of the ball by means of an error or violation.

MẤT BÓNG: mất nhẵn vày phạm quy tuyệt vị sai lạc

Từ điển chuyên ngànhThể thao: Bóng đá

TURNOVER : the loss of 3 T possession 3 T of the ball.

MẤT BÓNG: trường hợp một cầu thủ bao gồm bóng bị kẻ thù đoạt mất.

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): turn, upturn, turning, turnout, turnaround, turnover, turn, overturn, upturned