*

*

Cùng Top lời giải trả lời đúng mực nhất cho thắc mắc trắc nghiệm: “Văn kiện nào của Đảng nhấn mạnh “vấn đề thổ thần là loại cốt của bí quyết mạng bốn sản dân quyền”?” kết hợp với những con kiến thức không ngừng mở rộng về Luận cương bao gồm trị mon 10/1930 là tư liệu hay dành riêng cho các bạn học sinh trong quá trình luyện tập trắc nghiệm.

Bạn đang xem: Văn kiện nào của đảng nhấn mạnh “vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền”?

Trắc nghiệm: Văn khiếu nại nào của Đảng nhấn mạnh “vấn đề ông công là dòng cốt của bí quyết mạng tứ sản dân quyền”?

A. Luận cương chủ yếu trị (10-1930)

B. Bao gồm cương vắn tắt, sách lược vắn tắt (2-1930)

C. Chỉ thị thành lập và hoạt động hội bội phản đế đồng minh (11-1930)

D. Tầm thường quanh vấn đề cơ chế mới (10-1936)


Trả lời: 

Đáp án A:  Luận cương chủ yếu trị (10-1930)

Văn kiện nào của Đảng nhấn mạnh vấn đề “vấn đề ông công là cái cốt của bí quyết mạng tứ sản dân quyền” là luận cương chủ yếu trị (10-1930)

Kiến thức tìm hiểu thêm về Luận cương chủ yếu trị mon 10/1930.

1. Luận cương chủ yếu trị mon 10/1930.

- thực trạng lịch sử:

+ Sau Hội nghị thành lập và hoạt động Đảng, cương cứng lĩnh và điều lệ của Đảng được kín đáo đưa vào quần chúng. Trào lưu cách mạng trở nên tân tiến mạnh và tiến dần dần lên thành cao trào.

+ tháng 04/1930, sau một thời hạn học tập sinh hoạt Liên Xô, bạn bè Trần Phú về bên nước, được bổ sung cập nhật vào Ban Chấp hành lâm thời và được phân công cùng Ban thường xuyên vụ trung ương dự bàn thảo cương thiết yếu trị của Đảng.

- câu chữ luận cương: Trên cơ sở phân tích quánh điểm, tình trạng XH nằm trong địa nửa phong kiến, xác định:

+ Về mâu thuẫn giai cấp: Mâu thuẫn diễn ra gay gắt “một bên thì thợ thuyền, dân cày với các thành phần lao khổ; một bên thì địa chủ, phong kiến, tư bản và đế quốc nhà nghĩa”. + Về phương hướng chiến lược cách mạng Đông Dương: Trong lúc đầu sẽ làm bí quyết mạng tứ sản dân quyền có đặc điểm thổ địa và phản đế. “Tư sản dân quyền phương pháp mạng là thời kỳ dự bị để triển khai xã hội phương pháp mạng”, sau khi tư sản dân quyền thắng lợi sẽ thường xuyên “phát triển, bỏ lỡ thời kỳ tứ bổn cơ mà tranh đấu thẳng lên con đường xã hội nhà nghĩa” .

+ Về trách nhiệm cách mạng: Sự chủ yếu của giải pháp mạng tứ sản dân quyền là tiến công đổ những di tích phong kiến, thực hành thổ địa triệt để; trổ tài để tiến công đổ đế quốc nhà nghĩa Pháp, tạo nên Đông Dương hoàn toàn độc lập. Hai trọng trách chiến lược đó gồm quan hệ ràng buộc với nhau, trong những số đó “vấn đề ông công là chiếc cốt của phương pháp mạng tư sản dân quyền”, là cơ sở để Đảng giành quyền chỉ đạo dân cày.

+ Về lực lượng phương pháp mạng: “Giai cấp cho vô sản cùng nông dân là hai đụng lực chủ yếu của phương pháp mạng tư sản dân quyền, vào đó kẻ thống trị vô sản là rượu cồn lực chính và mạnh, là giai cấp lãnh đạo bí quyết mạng, nông dân là động lực mạnh của cách mạng”.

+ Về cách thức cách mạng: thời điểm thường thì nên tuỳ theo tình trạng mà đặt khẩu hiệu “phần ít”, đề xuất lấy đầy đủ sự nhà yếu mỗi ngày làm những bước đầu mà dắt vô sản kẻ thống trị và nông dân ra mặt trận cách mạng. Đến lúc tất cả tình thế phương pháp mạng, Đảng phải khởi tạo tức chỉ đạo quần chúng để tiến công đổ chính phủ nước nhà của địch, giành lấy chính quyền. Võ trang bạo động để giành bao gồm quyền là một nghệ thuật, phải tuân theo khuôn phép bên binh.

+ Về lãnh đạo cách mạng: Điều kiện chủ công cho sự thành công của phương pháp mạng sinh sống Đông Dương là rất cần được có một đảng cùng sản gồm đường lối chủ yếu trị đúng, gồm kỷ giải pháp tập trung, mật thiết liên hệ với quần chúng và hưởng thụ tranh đấu mà lại trưởng thành. Đảng là đội đón đầu của giai cấp vô sản, lấy công ty nghiã Mác-Lênin làm nồng cốt.

+ Về quan hệ tình dục quốc tế: biện pháp mạng Đông Dương là một phần tử của phương pháp mạng vô sản cầm giới, vị thế, ách thống trị vô sản Đông Dương bắt buộc liên lạc trực tiếp với vô sản rứa giới, trước hết là vô sản Pháp.

2. Bắt tắt câu chữ Luận cương chủ yếu trị

1. Luận cương thiết yếu trị năm 1930 của Đảng cùng sản Đông Dương đã trình bày một bí quyết cụ thể, khá bỏ ra tiết, mang hương vị của xứ Đông Dương trực thuộc địa. Nếu Nghị quyết Đại hội VI thế giới Cộng sản (1928) nói về việc tiến hành cách mạng dân chủ bốn sản, thì Luận cương bao gồm trị năm 1930 lại khẳng định làm tứ sản dân quyền, trong số đó hai phương diện tranh đấu tấn công đổ các di tích phong kiến để thực hành thổ địa bí quyết mạng đến triệt để với tranh đấu để tấn công đổ đế quốc nhà nghĩa Pháp, khiến cho Đông Dương hoàn toàn chủ quyền liên lạc mật thiết với nhau. Đây là 1 trong vận dụng trí tuệ sáng tạo so cùng với Đại hội VI nước ngoài Cộng sản. Sự trí tuệ sáng tạo này bắt đầu từ việc xác định tính hóa học xã hội. Nếu xã hội trọn vẹn phong kiến thì đề nghị làm biện pháp mạng dân chủ tư sản. Nếu như xã hội tư sản thì bắt buộc làm biện pháp mạng vô sản (ở đây đề nghị phân biệt cùng với một tư tưởng bự của hcm bàn về phong thái mạng vô sản sinh sống thuộc địa, mà cửa hàng chúng tôi không so với ở bày viết này). Luận cương chủ yếu trị năm 1930 xác minh “Xứ Đông Dương (Việt Nam, Cao Miên và Lào) là một xứ thuộc địa nhằm khai khẩn của đế quốc chủ nghĩa Pháp”, đề xuất cuộc cách mạng Đông Dương sẽ là 1 trong những cuộc biện pháp mạng tư sản dân quyền (có đặc điểm thổ địa và phản đế) tiến lên con đường cách mạng vô sản.

Bút tích top 10 dự trao đổi cương chính trị của Đảng, tháng 10/1930.

Xem thêm: Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Phó Giám Đốc, Công Ty 2021

- khởi nguồn từ việc khẳng định tính hóa học xã hội ở trong địa với hai điểm sáng lớn là “không vạc triển chủ quyền được” với “mâu thuẫn giai cấp ngày càng kịch liệt”, yêu cầu Luận cưng cửng đã gồm sự đối chiếu mối tương tác mật thiết giữa hai mặt chống chọi chống phong loài kiến và kháng đế quốc, giữa hai kim chỉ nam “thổ địa bí quyết mạng” với “Đông Dương trọn vẹn độc lập”. Sự phân tích quan hệ giữa hai trách nhiệm này, tuy bao hàm chỗ không phù hợp với hoàn cảnh một nước trực thuộc địa tuy nhiên là nên thiết, vì sự cấu kết giữa đế quốc cùng với phong kiến là 1 trong những đặc trưng của cơ chế thuộc địa.

2. Luận cưng cửng cũng so với rõ vai trò vị thế của mỗi giai cấp:

- Đối với những đảng phái nước nhà cải lương, Đảng phải nhất quyết vạch trần đặc điểm nguy hiểm, lừa gạt cùng phá hoại phong trào cách mạng công nông. Đối với những đảng phái tiểu tư sản, Đảng có thể tạm thời đúng theo tác, với điều kiện là họ đề nghị thật sự chống đế quốc, không phòng trở công tác tuyên truyền cộng sản vào công nông, Đảng phải luôn luôn giữ tính chất tự do về tuyên truyền cùng tổ chức của mình và phê phán tính trù trừ của họ. Luận cương bao gồm trị khẳng định, cách mạng Đông Dương phải tất cả một Đảng cùng sản vững mạnh dạn lãnh đạo.

- "Điều kiện cơ bản cho sự chiến thắng của cuộc phương pháp mạng sinh sống Đông Dương là cần được có một Đảng cùng sản bao gồm một con đường chánh trị đúng, bao gồm kỷ luật tập trung mật thiết liên lạc với quần chúng, cùng từng trải tranh đấu cơ mà trưởng thành. Đảng là nhóm tiền phong của vô sản ách thống trị lấy chủ nghĩa các Mác với Lênin có tác dụng gốc nhưng mà đại biểu quyền hạn chánh cùng lâu dài, bình thường cho cả ách thống trị vô sản sinh hoạt Đông Dương, và chỉ đạo vô sản kẻ thống trị Đông Dương ra tranh tài để dành được mục đích sau cùng của vô sản là công ty nghĩa cộng sản".

- Luận cương và chỉ rõ: ý muốn giành được thành công Đảng phải thu phục được phần đông quần bọn chúng lao động bằng phương pháp tổ chức ra những đoàn thể phương pháp mạng như Công hội, Nông hội...

- ngoài ra vấn đề về mặt đường lối chiến lược, Luận cương cứng đã gạch ra phần đông vấn đề vẻ ngoài và cách thức cách mạng. Luận cương chứng thực khi chưa có tình thế cách mạng, phải kê khẩu hiệu "phần ít" như bức tốc giảm giờ làm, phòng thuế… qua cuộc chiến tranh hàng ngày giáo dục mang lại quần chúng ý thức tấn công đổ đế quốc giành độc lập, tấn công đổ phong con kiến giành ruộng đất đến dân cày.

- trọng trách của Đảng là "phải lấy hầu hết sự nhu yếu hàng ngày làm những bước đầu mà dắt vô sản giai cấp và nông dân ra chiến trường cách mạng".

- Về thời dịp khởi nghĩa vũ trang giành chủ yếu quyền, Luận cương viết: “Đến dịp sức biện pháp mạng lên rất mạnh, thống trị thống trị đã rung động, các giai cấp đứng thân đã mong bỏ về phe bí quyết mạng, quần chúng công nông thì sôi sục cách mạng, quyết hy sanh phấn đấu, thì Đảng phải tạo tức chỉ huy quần bọn chúng để tấn công đổ chánh lấp của địch nhân với giành lấy chánh quyền mang lại công nông".

- Về cách thức cách mạng, Luận cương cho rằng khởi nghĩa "không phải là một trong những việc thường, chẳng hồ hết là theo như hình thế trực tiếp phương pháp mạng, và lại theo khuôn phép bên binh… vào khi không có tình cầm cố trực tiếp biện pháp mạng cũng cứ kịch liệt tranh đấu; cơ mà kịch liệt tranh đấu ấy chưa hẳn là để tổ chức những cuộc manh động, hay là võ trang đảo chính quá sớm, cơ mà cốt là nhằm suy hễ đại quần chúng ra thị oai, biểu tình bãi công, v.v., để tham dự bị họ về cuộc võ trang đảo chính sau này".

- Luận cương cứng cũng nhắc nhở nguy cơ chiến tranh đế quốc ngày dần gần, cho nên vì vậy phải tạo nên khẩu hiệu chống cuộc chiến tranh đế quốc ăn sâu trong quần bọn chúng như câu khẩu hiệu "đổi chiến tranh đế quốc ra cuộc chiến tranh cách mạng”, "phản đối binh bị"...; đồng thời tăng cường công tác vận động lính tráng địch, tổ chức tự vệ của công nông.

- Cuối cùng, Luận cương cứng chánh trị của Đảng chỉ rõ: bí quyết mạng Đông Dương là một bộ phận khăng khít của phương pháp mạng vô sản chũm giới.

- Luận cương chủ yếu trị năm 1930 của Đảng đang đóng góp đặc biệt vào kho báu lý luận của phương pháp mạng Việt Nam, vạch ra con phố đi lên của cách mạng nước ta. Song, Luận cương còn một số trong những mặt hạn chế, ko nêu ra được mâu thuẫn chủ yếu ớt là mâu thuẫn giữa dân tộc nước ta và đế quốc Pháp, từ đó không nêu được trách nhiệm chống đế quốc lên mặt hàng đầu. Bởi vậy, không phát huy không thiếu thốn vị trí của nhân tố dân tộc, chưa nhận thức được đầy đủ vai trò của phương diện trận dân tộc thống tuyệt nhất trong vấn đề đoàn kết các lực lượng yêu thương nước. Luận cưng cửng chưa đánh giá đúng kĩ năng cách mạng của kẻ thống trị tiểu tư sản, tinh thần yêu nước của tư phiên bản dân tộc và một bộ phận địa chủ nhỏ.

3. Gần như điểm chưa thống nhất và là giảm bớt của Luận cương:

- Luận cương chính trị với Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt gồm có điểm chưa thống nhất, đó cũng chính là những hạn chế của Luận cương tháng 10-1930:

+ Một là, Luận cương chưa phân tích sâu sắc đặc điểm của buôn bản hội vn nên không nêu được xích míc chủ yếu đuối cần giải quyết và xử lý của làng mạc hội vn là mâu thuẫn giữa dân tộc vn và đế quốc Pháp và tay không đúng của chúng, vì thế không đặt trách nhiệm chống đế quốc lên hàng đầu.

+ hai là, Luận cương reviews chưa đúng vai trò cách mạng của lứa tuổi tiểu tư sản với mặt yêu thương nước của tư sản dân tộc, chưa thấy được tài năng phân hoá và lôi cuốn một phần tử địa công ty vừa và nhỏ trong biện pháp mạng hóa giải dân tộc. Luận cương bao gồm trị dìm rõ mục đích của liên hiệp công nông, tuy vậy lại không đề cập vụ việc Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất.