Viết thư xin học tập bổng bằng tiếng Anh để giúp các thuận lợi viết thư, chế tạo thiện cảm mang lại ngôi trường bạn muốn xin học bổng

hiện giờ rất nhiều bạn có nhu cầu xin học tập bổng nhằm đi du học, nhưng để gia công được điều này bạn đề nghị viết một lá thư bằng tiếng Anh gửi cho trường bạn muốn đến du học. Nhằm giúp các bạn viết thư xin học bổng bởi tiếng Anh hiệu quả, chotsale.com.vn xin giới thiệu bài viết dưới đây để bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Viết thư xin học bổng bằng tiếng anh

=> Viết thư bởi tiếng Anh mang lại cô giáo

=> biện pháp xin nghỉ câu hỏi và ngủ học bằng tiếng Anh

=> bí quyết viết thư điện tử xin vấn đề bằng giờ Anh

*

Viết thư xin học tập bổng bởi tiếng Anh

1. Phương pháp viết thư xin học tập bổng bằng tiếng Anh

1/ Mở đầu: Dear + tên fan nhận

Giới thiệu phiên bản thân

2/ tại sao lại nhờ cất hộ mail?

3/ Xin giáo sư nhận làm advisor cho mình

Một bức thư tiếng Anh không chỉ có có nội dung hay mà vẻ ngoài cũng đề xuất đúng chuyên nghiệp hóa . Văn phong trang trọng trong giờ đồng hồ Anh nên tránh những lỗi phổ cập mà đa số người hay phạm phải :

– Viết tắt . Ví dụ : "I’m Nguyen Van A" , "I don’t know much" , "I can’t see the name" , "I’m studying in Hanoi Univ." …

– Thiếu những cách sử dụng từ lịch sự , lễ phép , khiêm tốn . Ví dụ tuyệt nhất là nhiều bạn hay viết : "I want …" nuốm vì phải viết là "I would lượt thích …" hoặc "Can you …" thay bởi vì "May you …" , "Could you …" , "Would you mind …", "I am wondering whether you …" (có cung cấp độ trang trọng khác nhau, đề xuất dùng đúng hòan cảnh).

2. Chủng loại viết thư xin học bổng bởi tiếng Anh

2.1. Mẫu 1

Technology University of Ho bỏ ra Minh National University

Socialist Republic of Vietnam

Telephone:

February

To: Professor X

Tel:

E-mail

Department of Chemical Engineering

The School of Applied Chemistry

YYY University

Su-Won, Republic of Korea (440-746)

Dear Professor X,

First of all, I would lượt thích to wish you best wishes for good health & successes. I have been hearing much about SungKyunKwan University, which is one of the best universities in Korea. I have visited the trang chủ page và come to lớn know your address.

I wish Icould introduce myself to lớn you. I am Nguyen Van A , borned in Hanoi, the capital of Vietnam,on the 21st of November, 1982. Currently, I am now working as a professor assistance in my university. I would like to send you my CV attached with this email.

My TOEFL score is …

I am writing this letter to lớn ask whether you could offer foreigner students like me opportunities receiving a scholarship to study PhD degree in your department. Dear professor, studying in such a famous university in Korea is not only my dream but also many people’s. As for me, I am confident to lớn ensure you that with my strong desire và my good basic background, if I become your graduate student, I will fulfill my best lớn studying và working .

My most achievement so far is that I have studied how to lớn study. So my strong points are that I can easily get used lớn studying & working in a new environment, getting along with many friends và joining a work group. Many people praise me that I always think of new ideas. Moreover, I am responsible man.

Xem thêm: " Sample Variance Là Gì ? Nghĩa Của Từ Variances Trong Tiếng Việt

Dear professor X, thank you very much for your considering my letter.

Sincerely yours,

Nguyen Van A

2.2. Chủng loại 2

Dear Sir/Madam/Professor A.,

I am first name, a Vietnamese student. I am writing to apply for a post in your program name, if any at XYZ university as a graduate student.

At the moment, I am working as self post at company name. When I was an undergraduate student at ABC university, my major was field name. In year, with my graduation thesis on thesis name/field, I graduated with excellent score. My GPA was X/Y. Linguistically, my TOEFL score is 900. Please have a look at my attached CV/undergraduate grade certificate… for more details. Should you need more information about my background, please feel không tính tiền to let me know.

In order to lớn fulfill my desire lớn study more about field, I have tried to find schools offering suitable programs. During my research, I came across your research theme on professor’s research theme name và found myself with great interest in it. I would be very grateful if you accept me as your student.

Thank you very much for your time và I look forward to lớn hearing from you soon.

Best regards,

Hy vọng bài viết “viết thư xin học tập bổng bởi tiếng Anh” sinh sống trên đã giúp các bạn có một bài viết giờ đồng hồ Anh hay. Luyện viết liên tiếp để năng lực viết thuần thục hơn từng ngày nhé. Chúc các bạn học giờ Anh hiệu quả!