Tìm kiếm thông tin từ hình ảnh của một con chó để tìm kiếm giống chó, lấy thêm hình làm banner. Bạn tìm kiếm nó trên Google hoặc bất kỳ công cụ tìm kiếm nào khác mà bạn thích, chọn chức năng “Tìm kiếm hình ảnh” của nó và bùng nổ – bạn sẽ có một số trang ảnh chó và cún con để xem.

Bạn đang xem: Xem chi tiết ảnh trên iphone

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đã có một hình ảnh trên iPhone mà bạn muốn biết thêm thông tin. Đó là nơi các chip tìm kiếm Reverse Image Search được sử dụng.

Xem thêm: Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Ăn Nhỏ Thành Công Mỹ Mãn, Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Ăn Nhỏ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Phương pháp # 11: Nếu bạn muốn đảo ngược tìm kiếm ảnh trên Facebook

Nếu bạn có ý định tìm ra ai đã đăng một bức ảnh cụ thể trên Facebook, thì việc tìm kiếm ngược lại bức ảnh trên các công cụ tìm kiếm sẽ không giúp ích nhiều.Đó là bởi vì các chính sách bảo mật của Facebook hạn chế bạn tìm kiếm bất kỳ thứ gì không công khai hoặc bạn không có quyền truy cập.Ngoài ra, vì Facebook không cung cấp công cụ gốc để đảo ngược tìm kiếm hình ảnh, nên không có cách nào bạn có thể xem qua hàng nghìn bức ảnh được tải lên Facebook và lọc những bức giống với ảnh của bạn.

Những gì bạn có thể làm là tìm ra ai đã tải một bức ảnh lên Facebook và ai khác đã đăng những bức ảnh tương tự lên nền tảng xã hội.Nếu đó là những gì bạn muốn làm với tìm kiếm hình ảnh ngược trên Facebook, chúng tôi đã chuẩn bị một hướng dẫn chuyên sâu bên dưới có thể giúp bạn thực hiện điều đó.